s 137

"Från byn Lyngen eller Lyngsejdet går tvärs öfver halfön till Ullsfjorden en kort dal, i hvilken finnes en god körväg. Efter en färd til sjös, under hvilken blicken njöt af en storartad, ständig vexlande natur, anlände jag 25 Mars til Tromsö, en af Norges förtjusande småstäder. Befolkningen uppgår till 5.ooo personer, husene äro målade och trefliga, och flera mycket vackra villor finnas der. Stadens läge är härligt, och det leende landskapet bildar en slående motstas mot de dystra fjällen. Tromsö är en blomstrande sjöstad, från hvilken årligen expeditioner afgå till Spetsbergen och andre platser på sälfangst. I staden, som utgör säte för stiftsamtmanden och stiftets biskop, finnes några rika och företaksamme köpmän samt flera banker och präktiga skolor."