s. 234:

"De begge handelsplatserne Hammerfest, en liten fästning på ön Qualsöe i vestra Finnmarken, och Wardöe på en annan ö i den östra, erhöllo stadsprivilegier redan 1787 och 1789. En tredje handelsplats är Tromsöe i Fögderiet Tromsen.."