Utekontakten er et forebyggende og frivillig tiltak for ungdom mellom 13 og 23 år. Ungdommene presenterer ulike problemstillinger: Skole, familie, rus, psykisk helse, bolig, arbeid, etc.

Ungdommer som ønsker kontakt med oss kan ringe, sende e-post/sms, eller komme innom. Foreldre/pårørende kan også gjerne kontakte oss. 

Utekontakten driver undervisnings- og informasjonsarbeid, både om utekontaktarbeid generelt, og innenfor de fagområdene vi arbeider spesielt med, som for eksempel rusproblematikk.

Følg oss gjerne på vår Facebookside.

Kontakt oss

Telefon: 948 32 219/ 913 92 379
E-post: utekontakten@tromso.kommune.no

Postadresse: Utekontakten, Tverrfaglig ressurs, Tromsø kommune, Postboks 6900, Langnes, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Søndre Tollbodgate 3A

Åpningstider: Mandag til fredag: 0830- 1545

Åpen stue og klatretilbud for ungdom
Tirsdag: 1500- 1650 åpen stue og 1700-1900 Klatring i hall
Torsdag: 1800- 2000 åpen stue

Avdelingsleder: Tone Bakke
Telefon: 959 84 014

Vårt tilbud

Hvordan få hjelp?
Ungdom kan ringe, sende sms eller komme innom. Foreldre eller samarbeidspartnere kan også ta kontakt.

Hvem kan få hjelp? 
Utekontakten er ett forebyggende, frivillig og gratis tilbud til unge mellom 13 og 23 år. Det kreves ingen søknad eller timebestilling. 

Hva kan vi hjelpe med? 
Vi jobber etter gjeldende lovverke når det gjelder taushetsplikt/ opplysningsplikt og alltid etter prinsippet om at ungdom har rett til å bli hørt, til å være informert, og i størst mulig grad få påvirke avgjørelser som er viktige i eget liv.

Utekontakten driver oppsøkende arbeid i sentrum, på skoler og ellers der ungdom er. Vi tar imot ungdom i egne lokaler i sentrum. Stua vår er åpen på tirsdag og torsdag, med mat, spill, gitar og sosialt fellesskap med deltagende voksne. 

Vi tilbyr en egen kontaktperson som du kan snakke med om hva som helst, også det som er vanskelig. Vi tilbyr hjelp på mange ulike områder. Det kan være i forbindelse med problemer på skolen eller hjemme, med rus, kriminalitet, eller psykisk helse, og om du trenger hjelp med bolig, økonomi eller arbeid. Vi tilbyr også følge til Nav, Barnevernet eller andre dersom noen ønsker det. Vi har ulike aktiviteter og gruppetilbud.

Til foreldre og andre pårørende tilbyr vi samtale, råd og veiledning. Vi samarbeider gjerne med andre hjelpeinstanser, etter prinsippet om samtykke fra den det gjelder. 
Utekontakten driver også informasjons - og undervisningsarbeid, om oppsøkende sosialt ungdomsarbeid, eller om aktuelle tema som påvirker ungdom sine liv.