Tromsø kommune dekker et område på nær 2450 kvadratkilometer og har 1444 km kystlinje.

Kommunens politiske organ i viltsaker er Viltnemnda.

Vilt- og fiskeforvaltningen skjer i hovedsak gjennom de lokale Grunneierlag, utmarkslag og elgvald
 

Melding om skadet vilt

Henvendelser om skadet vilt skal i utgangspunktet gjøres til politiet, på tlf 02800, som vil videreformidle nødvendig beskjed til ettersøksringen.

Skadet fugl og småvilt kan også bringes til veterinær for avliving eller vurdering. Veterinærer har plikt til å håndtere slike henvendelser kostnadsfritt.

Se også Dyrebeskyttelsen sine sider om hva en kan gjøre om en finner skadet vilt eller husdyr.

Ettersøksringen i Tromsø kommune består av følgende personer.

All kontakt med ettersøksringen skal i utgangspunktet foregå gjennom ringleder

Ringleder
Einar Mellomgård, Blåbærvn. 9, 9024 Tomasjord. Telefon: 481 57 357                      


Medlemmer
Kvaløya, Ringvassøya, Tromsøya         
Helge Hauglann, Kårvika, 9131 Kårvika.
tlf 901 66 145 

Vegard Kjeldsen, Tromsøya.
tlf 994 73 394

Fastlandet: Tromsdalen - Sørbotn - Breivikeidet
Torgeir Sørensen, Breivikeidet, 9020 Tromsdalen 
Telefon: 922 94 211                                         

Fastlandet
Jim-Roger Sørensen
Telefon: 905 24 908                                

Ettersøksringen, ansvar, medlemmer og områdedeling

Ettersøksringen i Tromsø søker etter, og tar seg av skadet vilt i kommunen. Kommunen har formelt ansvaret når det gjelder hjortevilt, truede arter, og mindre rovvilt, men ettersøksringen er behjelpelig med alt vilt, om ikke annen løsning finnes. 

Henvendelser om skadet vilt skal i utgangspunktet gjøres til politiet, på tlf 02800, som vil videreformidle nødvendig beskjed til ettersøksringen.

Skadet fugl og småvilt kan også bringes til veterinær for avliving eller vurdering. Veterinærer har plikt til å håndtere slike henvendelser kostnadsfritt.

Se også Dyrebeskyttelsen sine sider om hva en kan gjøre om en finner skadet vilt eller husdyr.

Ettersøksringen i Tromsø kommune består av følgende personer.

All kontakt med ettersøksringen skal i utgangspunktet foregå gjennom ringleder

Ringleder
Einar Mellomgård, Blåbærvn. 9, 9024 Tomasjord. Telefon: 481 57 357                      


Medlemmer
Kvaløya, Ringvassøya, Tromsøya         
Helge Hauglann, Kårvika, 9131 Kårvika.
tlf 901 66 145 

Vegard Kjeldsen, Tromsøya.
tlf 994 73 394

Fastlandet: Tromsdalen - Sørbotn - Breivikeidet
Torgeir Sørensen, Breivikeidet, 9020 Tromsdalen 
Telefon: 922 94 211                                         

Fastlandet
Jim-Roger Sørensen
Telefon: 905 24 908                                

 

     

 

 

 

Elgjakt i Tromsø kommune

I Tromsø kommune jaktes det elg både på fastlandet og på Kvaløya og Ringvassøya.  I alt regnes i overkant av 690000 daa som tellende areal i kommunen. Kommunen har en elgstamme i vekst, og har nylig redusert minstearealet fra 8000 daa til 6000 daa, for å redusere bestandsveksten. Å Breivikeidet er minstearealet satt til 4000 daa.

Fellingstall fra  2004 og fremover:

Elgtall.jpg

Oversikt over grunneierlag, utmarkslag og elgvald i Tromsø

Grunneierlag/ utmarkslag/ elgvald Leder Adresse Postnr. og sted
Andersdalen grunneierlag Harry Nilsen Andersdalveien 1520 9027 Ramfjordbotn
Breivikeidet og omegn grunneierlag Jim Roger Sørensen Svingbakken 5 9027 Ramfjordbotn
Breivikeidet og Ramfjord sams driftsplanområde Jim Roger Sørensen Svingbakken 5 9027 Ramfjordbotn
Brensholmen utmarkslag Barre Kristoffersen Brensholmveien 251 9118 Brennsholmen
Ersfjordbotn sams jaktområde Jonny Larsen Erfjordvn. 146 9100 Kvaløysletta
Grøtfjord/Blåmannsvik utmarkslag Olaf Fredriksen   9107 Tromvik
Henrikvik sams jaktområde Lorents Kaspersen Fjordvn. 410 9100 Kvaløysletta
Håkøybotn sams jaktområde Asbjørn Johansen Straumsvn. 305 9100 Kvaløysletta
Innlandet og Ytre Ramfjord grunneierlag Åse Berg co Astrid Berg, Innlandsveien 129 9021 Tromsdalen
Kvaløya Nordre grunneierlag Ronald Rydningen Salarøyvegen 184 9103 Kvaløya
Kvaløya Nordre/Søndre Ringvassøy driftsplanområde Einar Brendeløkken Salarøyvn.1516 9100 Kvaløysletta
Kvaløysletta grunneierlag Jan Otto Johansen Skjellvn. 7 9100 Kvaløysletta
Laksvatn Fiskarlag Norleif Corneliussen Laksvatn 9042 Laksvatn
Larseng-Håkøybotn grunneierlag Anders Eilertsen Straumsvegen 768 9100 Kvaløysletta
Lingrasmo og Jupen grunneierlag Åsgeir Lingrasmo Lakselvbukt 9042 Lakselvbukt
Nakkevannet grunneierlag Arnold Hauan   9030 Sjursnes
Nordre Kaldfjord grunneierlag Ole M. Johansen Innelvvn. 119 9100 Kvaløysletta
Nordre Kattfjord grunneierlag Steinar Olsen Vasstrandvn. 279 9100 Kvaløysletta
Ramfjord sams jaktområde Ole Hamnes   9027 Ramfjordbotn
Sandvik-Buvik grunneierlag Jan Ryeng Buvikvoll 9106 Straumsbukta
Sjursnes sams jaktområde Yngve Mortensen Sjursnesveien 1630 9030 Sjursnes
Sjursnes-Stordalen sams jaktområde Petter Pettersen Glimmervn. 6 9022 Krokelvdalen
Sjøtun-Sandneshamn utmarkslag Kim Runar Dalberg Olsen Målselvgata 9 9007 Tromsø
Straumsbukta grunneierlag Leif Inge Bårdsen Straumsvegen 1902       9106 Straumsbukta
Søndre Kvaløya Driftsplanområde Jan Tore Mortensen Austeinveien 53 9118 Brensholmen
Søndre Kvaløya felles viltområde / Søndre Kvaløya utmarkslag Ragnar Jensen Leirstandvegen 1567 9106 Straumsbukta
Søndre Ramfjord grunnerierlag Odd Harald Johansen Andersdalsveien 345 9027 Ramfjordbotn
Søndre Ringvassøy grunneierlag Helge Hauglann Glimmervn. 54 9022 Krokelvdalen
Sørbotn grunneierlag Ellinor Skavskogen  Mostad 9027 Ramfjordbotn
Tomasjord - Oldervik utmarkslag   Postboks 5005 9283 Tromsø
Tromvik/Åsheim utmarkslag Alvin Berntsen   9107 Tromvik
Ytre Lakselvbukt sams jaktområde Peter Lakselvnes Lakselvbukt 9042 Laksvatn
Østre Malangshalvøya grunneierlag Terje Løvheim   9055 Meistervik