Isen på mange vann er utrygg. Snøen ligger som et isolasjonslag over et svært tynt islag.

Det kraftige snøfallet sist helg la seg ved mange tjern og vatn oppå et svært tynt islag. Dette gjelder særlig i lavereliggende strøk, men også enkelte steder til fjells. Sjøl om det tilsynelatende kan framstå som trygt å ferdes over slike vatn, ber vi skiløpere og andre inntil videre om å unngå snødekte vatn. Så lenge snødekket holder seg, vil isdannelsen erfaringsmessig skje langsommere, og de utrygge isforholdene kan derfor mange steder holde seg i flere uker framover.

Tromsø kommune har på denne bakgrunn satt opp advarselskiltene på Prestvannet, og disse vil bli stående inntil en har forvissa seg om at isen er trygg.