Kontakt oss

Utviklingslagene kan kontaktes direkte for mer informasjon om aktiviteter i sitt geografiske område.

Administrativ kontaktperson
Øyvind Rasmussen
Telefon: 907 78 667
 

Distrikts-Tromsø

20 utviklingslag i distriktet i Tromsø er frittstående, partipolitiske uavhengige foreninger som skal arbeide for kulturell, sosial og næringsmessig utvikling av bygdene. Alle innbyggere i bygda er medlemmer av utviklingslaget. I tillegg kan personer med nær tilknytning til bygda også sitte i styret. 

Utviklingslagene er høringsinstans i viktige saker for lokalsamfunnet og kan fremme saker til behandling i kommunen. Drift av utviklingslagene er regulert i egne vedtekter.

Fellesvedtekter utviklingslagene

Årsmøter

Utviklingslagene avholder sine årsmøter i februar. Saker som skal behandles meldes styret innen to uker før årsmøtet.