Lenke til strømming av konferansen Vårkonferansen 2019.png

Antidepressiva i sykehjem.pdf  v. farmasøyt Ellen Riksvold og psykolog Line E. Solbakken, sykehjem,
Tromsø kommune  

God ernæringspraksis i hjemmetjenesten i Harstad.pdf v. ernæringsrådgiver Lena Jensvoll Madsen,                                      
fagutvikler Linda K. Hanssen og avd.leder Øyvind Arntzen  Hjemmetjenesten, Harstad kommune

Meningsfulle dager med VIPS som verktøy.pdf v. spl./ demenskoordinator Irene Hagen, sykepleiertjenesten og          
spl. Wenche Michelsen, sykehjem, Kvæfjord kommune 

Nærhetsrommet sansehage Torsken.pdf v. helsefagarbeider Ann-Karin Fredriksen og helsefagarbeider Louise Iversen, sykehjem, Torsken kommune