Listeforslag 2019

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg i Tromsø kommune, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen.

Fordi 31. mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfristen forskjøvet til klokken 12 mandag 1. april 2019. Listeforslaget må ha ankommet kommunen før fristen, det er ikke nok at det er postlagt.

Partiene eller gruppene kan sende listeforslaget på e-post til valg@tromso.kommune.no eller levere det på Servicetorget på Rådhuset. Velger man e-post, må den originale listen med underskrifter postlegges umiddelbart eller leveres på Servicetorget. 
Listeforslagene vil bli lagt ut til offentlig ettersyn etter hvert som de kommer inn, og kommunen vil vurdere om de oppfyller kravene i valgloven. Innen 1. juni 2019 vil valgstyret avgjøre om listene kan godkjennes.

Fristen for å trekke tilbake et listeforslag er 20. april klokken 12.00.
 
Vedlegg til listeforslag
Listeforslagene skal ha med en oversikt over kandidatenes fødselsdato. Vedlegg til listeforslag kan benyttes til dette formålet. 
 
Hvis du har spørsmål om listeforslag og utfylling av skjema, kan du kontakte oss på e-post valg@tromso.kommune.no

Er du innført i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i denne oversikten.

Den 9. september er det igjen klart for kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i folkeregisteret som bosatt den 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet ifra.
 
På valgkortet du får tilsendt står det i hvilken kommune du er manntallsført, hvilken valgkrets du tilhører, samt åpningstidene i kretsen. At du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke mottar valgkort innen tirsdag 6. august bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke om du står i manntallet. Husk å ta vare på valgkortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Du kan også undersøke om du står i manntallet som legges ut til offentlig ettersyn på rådhuset, sommeren 2019. 

Velgere bosatt i utlandet

Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli innført i manntallet.
 
Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres ved å bruke dette skjemaet. (DOC) (PDF)

Søknaden må også inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må komme fram til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge innen klokken 17.00 dagen etter valgdagen (10. september kl. 17.00).

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet.

Søknad om innføring i manntallet i Tromsø kommune, eller klage kan sendes på e-post til valgstyret i Tromsø:
 
valg@tromso.kommune.no

Hvem har stemmerett?

For å ha stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge må fire krav være oppfylt. Du må:

  • Ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret.
  • Ikke ha mistet stemmeretten din etter Grunnloven § 53.
  • Være, eller har tidligere ha vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
  • Være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. 

Utenlandske statsborgere kan også stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalg i Norge dersom de oppfyller disse fire kriteriene og har stått innført i folkeregisteret, som bosatt i Norge de tre siste årene, før valgdagen.

Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret, har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

Norske statsborgere bosatt i utlandet, som ikke har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet for å kunne stemme ved valget. Søknadsskjema om innføring i manntallet er trykket på omslagskonvolutten som brukes ved forhåndsstemmegivning utenriks – på Svalbard og Jan Mayen. Du kan også skrive brev, men da må du huske på å få med de opplysningene som det spørres om i skjemaet.  

Om du vil innføres i manntallet i Tromsø kommune kan du sende en skriftlig henvendelse til: Tromsø kommune, Valg 2019, Postboks 6900, 9299 Tromsø. 
 

Har du vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene før valgdagen, blir du automatisk innført i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Stemmesteder og tider

Valglokalene holder åpent 09.00-21.00 på mandag 9. september, unntaket er enkelte kretser som må stenge tidligere for å rekke fristen for opptellingen av stemmer.
Åpningstiden på søndag er 16.00 - 20.00 for alle.
 
Sted 
Bygning
Mandag
Sentrum
Rådhuset 
09.00-21.00
Bjerkaker 
Bjerkaker skole 
09.00-21.00
Mortensnes
Langnes skole
09.00-21.00
Stakkevollan
Stakkevollan skole 
09.00-21.00
Hamna
Hamna skole 
09.00-21.00
Kvaløysletta
Kvaløysletta skole
09.00-21.00
Kaldfjord
Kaldfjord skole 
09.00-21.00
Tromsdalen 
Tromstun skole 
09.00-21.00
Kroken 
Kroken skole 
09.00-21.00
Reinen 
Reinen skole 
09.00-21.00
Lakselvbukt
Grendehuset 
10.00-19.00
Ramfjord
Ramfjord skole 
09.00-21.00
Malangshalvøya 
Vikran skole 
10.00-19.00
Sommarøy
Ungdomshuset Brensholmen
10.00-19.00
Kattfjord
Kattfjord skole
10.00-19.00
Vengsøy 
Vengsøy skole, Grendehuset 
10.00-16.00
Skogvik
Engvik 
10.00-16.00
Ringvassøy
Ungdomshuset Indre Kårvik 
10.00-18.00

Tidligstemming

Du kan stemme mandag 1. juli og med fredag 9. august 2019 dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen.

I perioden onsdag 3. juli til og med fredag 9. august må du henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Du trenger ikke valgkort, men husk legitimasjon.  

Forhåndsstemming

Mandag 12. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme til og med fredag 6. september.

Tidspunkt for forhåndsstemming kommune- og fylkestingsvalget 2019 
 

Dato 
Sted
Tid
12. august
Rådhuset 
09.00-15.00 
13. august
Rådhuset 
09.00-15.00 
13. august
Mortensnes omsorgsboliger
10.00-12.00 
14. august
Rådhuset 
09.00-15.00 
14. august 
Kvaløysletta sykehjem
10.00-12.00 
15. august
Rådhuset 
09.00-15.00 
15. august 
Heracleum
10.00-12.00 
15. august 
Straumsbukta
15.00-18.00
16. august 
Rådhuset 
09.00-15.00 
16. august 
Laureng bo- og sevicesenter
10.00-12.00 
19. august 
Rådhuset 
09.00-15.00 
19. august 
Otium bo- og velferdssenter 
10.00-12.00
19. august 
Jadeveien sykehjem 
14.00-16.00 
20. august 
Rådhuset 
09.00-15.00 
20. august
Lakselvbukt bo- og servicesenter 
10.00-12.00
20. august 
Sjursnes bo- og servicesenter 
15.00-18.00
21. august 
Rådhuset 
09.00-15.00 
21. august 
Sør-Tromsøya sykehjem 
10.00-12.00
21. august 
Åsgård 
14.00-16.00 
22. august 
Rådhuset 
09.00-15.00 
22. august 
Tromvik 
15.00-18.00
23. august 
Rådhuset 
09.00-15.00 
23. august 
Seminaret omsorgsbolig 
10.00-12.00
26. august 
Rådhuset 
09.00-15.00 
26. august 
Havtun bo- og servicesenter 
11.00-13.00 
27. august 
Rådhuset 
09.00-15.00
27. august 
Tromsø fengsel 
10.00-13.00
27. august 
UiT avdeling for lærerutdanning 
10.00-15.00 
28. august 
Rådhuset 
09.00-15.00
28. august 
UNN
10.00-15.00 
28. august 
UiT 
10.00-15.00 
28. august 
Kurbadet 
10.00-12.00
29. august 
Rådhuset 
09.00-15.00
29. august 
UNN 
10.00-15.00 
29. august 
UIT 
10.00-15.00
30. august 
Rådhuset 
09.00-15.00
30. august 
UNN 
10.00-15.00
30. august 
UIT 
10.00-15.00
2. september 
Rådhuset 
09.00-18.00
2. september 
Jekta Storsenter 
13.00-18.00
2. september 
Amfi Pyramiden 
13.00-18.00
2. september 
Nerstranda 
13.00-18.00
3. september 
Rådhuset 
09.00-18.00
3. september 
Jekta Storesenter 
13.00-18.00
3. september 
Amfi Pyramiden 
13.00-18.00
3.september 
Nerstranda 
13.00-18.00
4. september 
Rådhuset 
09.00-18.00
4. september 
Jekta Storsenter 
13.00-18.00
4. september 
Amfi Pyramiden 
13.00-18.00
4. september 
Nerstranda 
13.00-18.00
5. september 
Rådhuset 
09.00-18.00
5. september 
Jekta Storesenter 
13.00-18.00
5. september 
Amfi Pyramiden 
13.00-18.00
5. september 
Nerstranda 
13.00-18.00
6. september 
Rådhuset 
09.00-15.00

Slik forhåndsstemmer du i utlandet

Velgere som ikke er i hjemkommunen på valgdagen den 9. september 2019, kan forhåndsstemme enten et annet sted i Norge, i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen.
Detaljert informasjon om når du kan forhåndsstemme i utlandet oppdateres senere, men forhåndsstemmeperioden er fra og med 1. juli 2019.

Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune innen valgdagen mandag 9. september kl. 21.00. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Stemme i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen

Stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme i valglokalet, kan søke om å forhåndsstemme hjemme. Dersom din søknad om å stemme hjemme blir godkjent, kommer det to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen der. Søknaden må inneholde navn, adresse, personnummer og telefonnummer. Flere detaljer angående tidsrom for stemmegivning kommer etter hvert.

Du kan søke på e-post:
valg@tromso.kommune.no

Eller ved å sende brev til: 
Tromsø kommune, Valg 2019, Postboks 6900, 9299 Tromsø

Valgstyret

Valgstyret består av følgende medlemmer tilknyttet Formannskapet.

Her finner du alle medlemmene

Her finner du møtekalenderen og kan se hvilke saker som kan behandles

Partier

Her kommer det informasjon om hvilke partier som stiller til valg i kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Vil du bli valgmedarbeider?

Valgperioden varer fra juli til september 2019, og kommunen engasjerer 300 valgmedarbeidere.  

Her kan du følge med på stillingsutlysninger i Tromsø kommune

Informasjon om valget

Se valg.no for flere opplysninger om valget i 2019.