Listeforslag 2019

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg i Tromsø kommune, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen.

Fordi 31. mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfristen forskjøvet til klokken 12 mandag 1. april 2019. Listeforslaget må ha ankommet kommunen før fristen, det er ikke nok at det er postlagt.

Partiene eller gruppene kan sende listeforslaget på e-post til valg@tromso.kommune.no eller levere det på Servicetorget på Rådhuset. Velger man e-post, må den originale listen med underskrifter postlegges umiddelbart eller leveres på Servicetorget. 
Listeforslagene vil bli lagt ut til offentlig ettersyn etter hvert som de kommer inn, og kommunen vil vurdere om de oppfyller kravene i valgloven. Innen 1. juni 2019 vil valgstyret avgjøre om listene kan godkjennes.

Fristen for å trekke tilbake et listeforslag er 20. april klokken 12.00.
 
Vedlegg til listeforslag
Listeforslagene skal ha med en oversikt over kandidatenes fødselsdato. Vedlegg til listeforslag kan benyttes til dette formålet. 
 
Hvis du har spørsmål om listeforslag og utfylling av skjema, kan du kontakte oss på e-post valg@tromso.kommune.no

Står du i manntallet?

Manntall er en fullstendig oversikt over hvilke innbyggere som har rett til å stemme ved valg. For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalg må du stå i manntallet. Du kan undersøke om du står i manntallet som legges ut til offentlig ettersyn på rådhuset, sommeren 2019. 

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført.

På valgkortet du får tilsendt står det i hvilken kommune du er manntallsført, hvilken valgkrets du tilhører, samt åpningstidene i kretsen. At du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke mottar valgkort innen tirsdag 6. august bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke om du står i manntallet. Husk å ta vare på valgkortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Du kan klage ved å sende skriftlig henvendelse til:

Tromsø kommune
Valg 2019
Postboks 6900
9299 Tromsø 

Hvem har stemmerett?


§ 2-2.Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg
(1) Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg har de som har stemmerett ved stortingsvalg etter § 2-1.
 
(2) I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i § 2-1, stemmerett dersom de
 
a) har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
 
b) er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
 
(3) For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.
 
 
Norske statsborgere bosatt i utlandet, som ikke har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet for å kunne stemme ved valget.

Søknadsskjema om innføring i manntallet er trykket på omslagskonvolutten som brukes ved forhåndsstemmegivning utenriks – på Svalbard og Jan Mayen. Du kan også skrive brev, men da må du huske på å få med de opplysningene som det spørres om i skjemaet.  

Om du vil innføres i manntallet i Tromsø kommune kan du sende en skriftlig henvendelse til: Tromsø kommune, Valg 2019, Postboks 6900, 9299 Tromsø. 
 
Har du vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene før valgdagen, blir du automatisk innført i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.
 

Stemmesteder og tider

Sted og tid kommer senere.

Tidligstemming

Du kan stemme mandag 1. juli og med fredag 9. august 2019 dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen.

I perioden onsdag 3. juli til og med fredag 9. august må du henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Du trenger ikke valgkort, men husk legitimasjon.  

Forhåndsstemming

Mandag 12. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme til og med fredag 6. september.

Ytterligere informasjon om tid og sted for forhåndsstemmemottak oppdateres på et senere tidspunkt.  

Slik forhåndsstemmer du i utlandet

Velgere som ikke er i hjemkommunen på valgdagen den 9. september 2019, kan forhåndsstemme enten et annet sted i Norge, i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen.
Detaljert informasjon om når du kan forhåndsstemme i utlandet oppdateres senere, men forhåndsstemmeperioden er fra og med 1. juli 2019.

Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune innen valgdagen mandag 9. september kl. 21.00. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Stemme i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen

Stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme i et valglokale, kan søke om å forhåndsstemme hjemme. Dersom din søknad om å stemme hjemme blir godkjent, kommer det to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen der. Søknaden må inneholde navn, adresse, personnummer og telefonnummer. Flere detaljer angående tidsrom for stemmegivning kommer etter hvert.

Du kan søke på følgende måter:

På e-post: valg@tromso.kommune.no

Sende skriftlig søknad til: Tromsø kommune, Valg 2019, Postboks 6900, 9299 Tromsø

Valgstyret

Valgstyret består av følgende medlemmer tilknyttet Formannskapet.

Her finner du alle medlemmene

Partier

Her kommer det informasjon om hvilke partier som stiller til valg i kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Vil du bli valgmedarbeider?

Valgperioden varer fra juli til september 2019, og kommunen engasjerer 300 valgmedarbeidere.  

Her kan du følge med på stillingsutlysninger i Tromsø kommune

Informasjon om valget

Se valg.no for flere opplysninger om valget i 2019.