Tromsø kommune er én av kommunene som i år deltar i et forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Du mottar valgkortet i din digitale postkasse eller på valg.no. 

Valgdirektoratet har invitert kommunen til å delta i ordningen med elektronisk valgkort. Det betyr at du som velger får valgkortet ditt i den digitale postkassen din (Digipost eller eBoks). Har du ikke opprettet digital postkasse, får du valgkortet på valg.no. Du får varsel på sms eller post når valgkortet er klart.

Noen får fortsatt valgkortet på papir

De som ikke har logget inn via ID-porten det siste året, eller som har reservert seg mot elektronisk post fra det offentlige, mottar fortsatt valgkortet på papir.   

Økt tilgjengelighet

Målet med elektronisk utsendelse er at flere velgere får valgkortet sitt, at valgkortene blir mer tilgjengelig og at kostnader til produksjon og distribusjon reduseres. I tillegg blir det benyttet mindre papir.

Det å motta valgkort er en bekreftelse på at du har stemmerett og at du er innført i manntallet i den kommunen der du er folkeregistrert. På valgkortet fremgår det hvor og når du kan stemme på valgdagen og hvordan du stemmer.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når valget nærmer seg.

Les mer: tromso.kommune.no/valg 

Foto: Tor Fjeld