Aktuelt

Kontakttelefon på dagtid: 916 91210.


Vil du melde om en akutt hendelse utenom arbeidstid?

VA-vakta: 970 09 010 
For hendelser knyttet til offentlig vannforsyning eller avløpsystem.

Veivakta: 970 10 200 (Bydrift)
For hendelser knyttet til overflatevann (regn, snøsmelting, naturlige bekker) som truer hus/bygninger eller offentlig vei, og akutte hendelser knyttet til stikkrenner, gatesluker og bekker i rør.