Aktuelt

Vannavstenging Kaldslettneset - Solligården - 10. mars
På grunn av arbeide på hovedvannledningen, blir vannforsyningen i området Kaldslettneset, Solligården og Arntjordet, avstengt onsdag 10. mars fra kl. 09.00 til kl. 21.00.  Vann og avløp ber om at abonnenter om å forberede seg til opptapping av eget forbruksvann for den aktuelle perioden.  Vanntank vil bli utplassert på busstoppet på Solligården.  Når vannet kommer tilbake kan det være misfarget. Tapp ut på kaldtvannskran så blir det blankt igjen.  SMS-varsling til berørte abonnenter er sendt ut.
 
Vannavstenging Ersfjordbotn - 9. mars
På grunn av arbeide på hovedvannledningen, blir vannforsyningen i området Ersfjordbotn, avstengt tirsdag 9. mars fra kl. 08.00 til kl. 16.00.  Vann og avløp ber om at abonnenter om å forberede seg til opptapping av eget forbruksvann for den aktuelle perioden.  Når vannet kommer tilbake kan det være misfarget.  Tapp ut på kaldtvannskran så blir det blankt igjen.  SMS-varsling til berørte abonnenter er sendt ut.

Kontakttelefon på dagtid: 916 91210.

Vil du melde om en akutt hendelse utenom arbeidstid?

VA-vakta: 970 09 010 
For hendelser knyttet til offentlig vannforsyning eller avløpsystem.

Veivakta: 970 10 200 (Bydrift)
For hendelser knyttet til overflatevann (regn, snøsmelting, naturlige bekker) som truer hus/bygninger eller offentlig vei, og akutte hendelser knyttet til stikkrenner, gatesluker og bekker i rør.