Velferdsteknologi smarte ting

Velferdsteknologi er virkemidler som kan bidra til å gi brukere økt livskvalitet og egenmestring. Teknologien skal fremme sosial trygghet og bidra til å sikre at den enkelte får mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem. Den skal også bidra til å frigjøre ressurser til direkte tjenesteyting.
 
Kommunen har et kompetanseteam for velferdsteknologi. Temaet bistår innbyggere og ansatte i kommunen med informasjon om produkter og løsninger som finnes, og utprøving og opplæring i bruk av teknologien kommunen tilbyr. Du finner oss på Heracleum seniorsenter, Vestregata 15, i Tromsø. Her finner du også:
 
Visningsrom for velferdsteknologi og smarte ting
Rommet inneholder trygghetsalarmer, varsling og sensorteknologi, utstilling fra Nav Hjelpemiddelsentral og andre produkter fra ulike leverandører. Vi har faste åpningstider, og tar imot besøk fra alle som er interessert i velferdsteknologi, forebygging og tilrettelegging i hjemmet. Kontakt oss gjerne for å avtale et besøk. Ved gruppebesøk har vi plass til maks seks personer.  
 
Åpningstider 
Mandag til torsdag klokken 09:00 – 15:00  
 
På Facebook finner du siden Visningsrom for smarte ting.
 
Kontaktinformasjon, kompetanseteam velferdsteknologi
Telefon: 77 66 60 00
E-post: velferdsteknologi@tromso.kommune.no

Digitalt tilsyn

Digitalt tilsyn består av ulike sensorer som kan registrere fall, inaktivitet eller bevegelse. Sensorene varsler via en trygghetsalarm til kommunens varslingsmottak (Tromsø responssenter), og du vil få hjelp fra hjemmetjenesten om du har behov for det. 

Digitalt tilsyn kan også være kameratilsyn eller en kombinasjon av sensor og kamera. Slikt tilsyn utføres aldri utover avtalte tidspunkt, med mindre en alarm er utløst. Digitalt tilsyn skal bidra til økt trygget for deg og dine nærmeste.  
 
Søk om digitalt tilsyn ved å fylle ut søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.

Utendørs trygghetsalarm og GPS

GPS er en lokaliseringsteknologi som skal gjøre det trygt å bevege seg fritt og være aktiv. GPS-enheten gjør at pårørende eller omsorgspersonell kan lokalisere deg og bistå hvis du trenger hjelp utenfor hjemmet. Varselet fra GPS-enheten skal primært gå til pårørende, men kan også gå til kommunens responssenter.
 
Søk om utendørs trygghetsalarm og/eller GPS ved å fylle ut søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.  

Medisineringsstøtte

Enkelte kan ha problemer med å huske på når og hvilke medisiner man skal ta. Da kan en elektronisk medisindispenser være til god hjelp. Den varsler med lyd og lys når du skal ta medisinen din. Dispenseren varsler automatisk til helsepersonell hvis du glemmer å ta medisinen din.  

Søk om medisineringsstøtte ved å fylle ut søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.

Responssenteret

Det er et døgnbemannet responssenter for trygghetsalarmer, velferdsteknologi og avstandsoppfølging. Responssenteret mottar, vurderer, dokumenterer og responderer på alarmer fra mottakere av helse- og omsorgstjenester som har trygghetsalarmer.

Responssenterets bemanning består av operatører med helsefaglig bakgrunn, som samarbeider med utøvende hjemmetjeneste ved behov for utrykning.
Senteret holder til i samme lokaler som Mortensnes omsorgssenter. Responssenteret vil med tiden kunne tilby mottakstjenester til andre kommuner i regionen rundt Tromsø.

Tromsø responssenter ble åpnet 26. oktober 2020.

Hovedprosjektet 2014–2016

Tromsø kommune var i perioden 2014 - 2016 en del av nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i helse og omsorgstjenestene.

Her kan du lese sluttrapporten for kommunens deltakelse i det nasjonale programmet.
 
Resultatene viste at bruken av velferdsteknologi i tillegg til økt kvalitet for brukere og pårørende, i noen tilfeller fører til spart tid og unngåtte kostnader for kommunen. Gevinstene omsettes i muligheten til å gi tjenester til flere, og bedre kvalitet på tjenestene.