Agenda for møtet:
  • Kommunen informerer om saksgang og enkelte utfordringer knyttet til søknadsbehandling.
  • Kommunen presenterer hvilke retningslinjer som benyttes ved vurdering av visuelle kvaliteter, hva som vektlegges og når.
  • Dispensasjoner.
  • Bransjen presenterer sine utfordringer knyttet til kommunens saksbehandling og innspill/ønsker.
  • Åpen dialog.
  • Plan for videre samspill/dialog.
Alle som er en del av byggebransjen er hjertelig velkommen!