Folkemøtet arrangeres i forbindelse med høringen av planforslaget for Nordbyen, og det har den siste tiden blitt gjennomført rekke folkemøter for å sikre god informasjon og gode plattformer for innspill. Det er åpent for å komme med innspill til planforslaget på møtet. 

Saken med alle vedlegg kan leses her eller hvert enkelt vedlegg kan lastes ned her:
Saksfremlegg til Formannskapet 
Vedtak i Formannskapet 
Forslag til plankart 
Forslag til bestemmelser
Forslag til Plan for offentlige rom (POR)
Illustrasjonsplan POR
Forslag til VAO rammeplan
Illustrasjonsplan VAO
Planbeskrivelse
Vedlegg 1-13 av 17 til planbeskrivelsen
Vedlegg 14-17 av 17 til planbeskrivelsen

Det er også mulig å avtale gjennomgang av planforslaget i egne møter, ta kontakt med saksbehandler heidi.bjoru@tromso.kommune.no
 
Kommentarer eller merknader til forslagene bes sendt Tromsø kommune, Byutvikling, Postboks 6900, 9299 Tromsø eller postmottak.byutvikling@tromso.kommune.no.

Frist for merknader til planforslaget er 7. desember 2018. 
Ved henvendelser til byutvikling – vennligst oppgi saksnummer 14/2917.
Når fristen for merknader er ute, vil kommunestyret få saken til behandling med de merknader som er kommet inn og fatte endelig vedtak.