Hvordan mener du vi kan redusere forbruk, bli flinkere til å kildesortere, og bli en plastfri by? Tirsdag 14. august arrangerer vi folkemøte om kommunens nye klima-, miljø- og energiplan, og vi vil ha dine innspill! Innholdet i planen skal blant annet være:

Klima
  • Forbruk
  • Redusere utslipp av klimagasser
Miljø
  • Kildesortering og gjenbruk
  • Støy og støv fra trafikk og anlegg
  • Grunnforurensning og oljetanker
  • Plastfri by
Energi
  • Miljøvennlig energibruk
  • Smarte bygg og enøk
  • Kjøretøy og drivstoff
Møt opp i kantina på Rådhuset klokken 18.00 tirsdag 14. august! Møtet åpner med en innledning om kommunens satsingsområder og status for arbeidet med planen, før vi 
går i gang med innspillsrunden. Velkommen!