Satsningsområder

Personalet i Kvalsundskolen har felles planleggingsdager. Ei hovedmålsetting er å få til et nærmere samarbeid mellom de tre skolene om pedagogiske oppgaver. Felles satsingsområde for Kvalsundskolen er:

  • IKT som kommunikasjonsmiddel for å fremme samarbeid mellom personalet og mellom elevene i enheten og mellom skole/hjem

Spesielt satsingsområde for Vengsøy er opplæring av elever fra språklige minoriteter.