Heter det Vestrelia eller Vesterlia? 
Tromsø kommune har mottatt en henvendelse om skrivemåten av navnet på boligfeltet Vestrelia/Vesterlia. I offentlige kart skrives det Vestrelia, men det er usikkert om dette er den riktige skrivemåten av navnet på boligfeltet. 

 
Vervet eller Verftet? 
Tromsø kommune skal vedta navnet på et nytt boligfelt i Tromsø sentrum, dette gjelder Vervet/Verftet.  Før skrivemåten fastsettes kunngjøres saken og sendes på høring.  


Vi vil ha dine innspill 
Begrunnede innspill i disse to stedsnavnsakene sendes til postmottak@tromso.kommune.no eller Tromsø kommune, Postboks 6900, 9299 Tromsø innen 27. november 2020.

Etter den offentlige høringa vil sakene bli oversendt til Språkrådet for tilråding av skrivemåten på navnene før de skal vedtas. Dette gjøres i henhold til lov om stedsnavn.