Har du et musikkorps som trenger en økonomisk håndsrekning, et kulturminne som skal bevares eller en flott aktivitet for barn og unge du vil komme i gang med? Da er du blant dem som bør ta en titt på våre tilskuddordninger. Det kan være penger å hente!

Søknadsfristen er 1. desember for alle tilskuddene, unntatt frivilligmillionen og «nærmiljø og frivillighet», som behandles fortløpende hele året.

Vi deler årlig ut tilskudd i disse kategoriene:
  • Barne- og ungdomsaktiviteter – den såkalte frivilligmillionen
  • Barne- og ungdomsaktiviteter i distriktet
  • Lek og friluftsliv
  • Diverse kulturformål
  • Idrett
  • Kulturvern
  • Kunst- og kulturtiltak for profesjonelle
  • Lokale kulturbygg og kulturarenaer
  • Musikkorps
  • Nærmiljø og frivillighet
Les mer om tilskuddene og hvordan du søker her!
 
I tillegg er det søknadsfrist 8. desember for tilskudd til fritidsaktiviteter for barn og unge som ikke har samme økonomiske utgangspunkt som mange andre på samme alder. Les mer her.