Bygget må bestå av fire til seks leiligheter på ca. 30-40 kvadratmeter og bør inneholde: stue, kjøkken, bad og soverom, men visse justeringer kan vurderes. Det må være bod-areal og felles vaskerom tilknyttet leilighetene, evt. plass til vaskemaskin på bad, samt fellesareal med stue, kjøkken og en personalbase. Personalbasen må inneholde kjøkken og spiserom, eget toalettrom, samt møterom i tillegg til kontorareal. Lokalene må oppfylle alle offentligrettslige krav som stilles til den virksomhet som lokalene skal benyttes til. Leilighetsbygget skal brukes av Minelli som er for unge tjenestemottakere.

Andre ønsker for leilighetsbygget:
  • Beliggenhet på Tromsøya (ikke sentrumskjernen).
  • Gode bussforbindelser, evt. to til tre parkeringsplasser.
  • Uteplass rundt bygget for uteaktiviteter.
Vi ønsker å leie lokaler fra 1. oktober 2021. Leieperiode kan diskuteres dersom lokalene er av interesse.

Valg av leverandør vil basere seg på pris, men vi vurderer også andre forhold som leietid, standard og beliggenhet.

Tilbud må sendes innen 1. mars på e-post til Kjersti.Lund.Martinsen@tromso.kommune.no
Spørsmål? Kontakt Kjersti Lund Martinsen på telefon 482 65 377.