Bli med å gi elevene i Tromsøskolen en mulighet til å se, oppleve, skape, kjenne på, like eller mislike kunstutrykk av alle slag! Vi er kommunens største formidlere av kunst og kultur til barn og unge, og vil ha deg med på laget!

Forslag til produksjoner og verksteder innenfor sjangerne film, litteratur, scenekunst, visuell kunst, musikk, kulturarv og tverrfaglige tilbud sendes på digitalt innmeldingsskjema.

Les mere og finn skjema på dkstromso.no 

Ny søknadsfrist: 11. februar 2018.

Spørsmål kan rettes til dks@tromso.kommune.no eller på telefon 950 34 978.