Tromsø kommune ønsker at eiendomsutvikler skal etablere et bofellesskap for mennesker med utviklingshemming som en integrert del av utbyggingsprosjekt.

Bofellesskapet skal bestå av åtte leiligheter, fellesarealer og personalbase, totalt ca 600 m²

Tromsø kommune vil kjøpe og drifte bofellesskapet når det er ferdigstilt.

Alle godkjente tilbud honoreres kr 80 000 eks mva som kompensasjon for merarbeider.

For utfyllende informasjon se www.doffin.no referanse 2019-374927.