Kunstfaglig prosjektleder søkes til Tromsø kommunes nye normalhall på Storelva, hvor bydelen får et nytt idrettstilbud og Storelva skole får gymsal.

Storelva er en voksende bydel, og den nye idrettshallen vil gi nye muligheter for de fleste hallidrettene både for barn, unge og voksne.

Hallen ligger i nærheten av både skole, barnehage, kunstgressbane, Storelvahallen, rulleskiløype, skistadion og ettertraktede friluftsområder. Et kunstprosjekt her kan bli et spennende supplement til området.

Vi ønsker en kunstfaglig prosjektleder som kan igangsette et kunstprosjekt som passer for områdets aktive og idrettslige profil. Da det er lite fellesområder å ta av innendørs ønsker vi at man ser på muligheten for utendørs kunst, og at kunstkonsulent jobber tett sammen med prosjektleder og brukerne om dette.

Om du tenker at dette kan være noe for deg, finner du søknadsopplysninger og mer info på Koros nettsider: Kunstkonsulent(er) til Storelva normalhall

Søknadsfrist er 9. august 2020.

Kontaktinfo:
Nina Mathisen
Kunstrådgiver, kultur og idrett, adm.
Tlf: | 97545029
nina.mathisen@tromso.kommune.no