Kunstkonsulentenes oppgave er å:
  • Planlegge, koordinere og lede prosessen.
  • Gjennomføre brukermedvirkning med
  • Elever, ansatte og andre brukere av skolen.
  • Utarbeide en kunstplan med budsjett
  • Samarbeide med prosjektleder for
  • Byggeprosjektet
  • Kuratere og gjennomføre kunstprosjektet
  • Innenfor plan, budsjett og tidsramme.
Kunstprosjektet starter så snart som mulig og vil strekke seg ut gjennom året 2019.
Søknadsfrist: 1. mai 2019
Doffin referanse: 2019-340151
Les mer her