Som vår toppleder leter vi etter deg som har erfaring fra å lede større, komplekse virksomheter, kompetanse innen økonomistyring, og erfaring fra store omstillingsprosesser. Du må evne å jobbe strategisk, og jobbe fram gode grunnlag for administrative og politiske beslutninger. 
 
Det kreves god forståelse for Tromsø kommunes rolle, ansvar og oppgaver. Du må derfor ha erfaring fra andre lignede stillinger fra kommunesektoren, eller andre store organisasjoner. 
 
Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver: 
· kommunedirektøren har det øverste ansvaret for den løpende driften av Tromsø kommune, og er øverste leder for administrasjonen.
· kommunen sin rolle som samfunnsutvikler og tilbyder av gode og effektive tjenester til befolkningen
· forbedre kommunens økonomiske situasjon og sikre økonomisk forsvarlig drift for framtiden
· samarbeide nært med politisk ledelse  
· sørge for at partssamarbeidet med de ansattes representanter fungerer godt
· overordnet ledelse av utviklingsprosjekter og øke samhandling på tvers av enheter 
 
Vi ønsker deg som har høyere utdanning på master- eller hovedfagsnivå med omfattende ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet. 
 
 

Søknadsfrist er 1. oktober, men vi ønsker gjerne at du viser din interesse i god tid før fristens utløp.

 
Lenke til søknadsskjema
 
Har du spørsmål om stillingen? Kontakt ordfører Gunnar Wilhelmsen på telefon 920 67 100 eller ordforer@tromso.kommune.no. Annen informasjon: Ring rådgivere i Headvisor: Torstein Sneisen, mob. 91 88 81 86 eller Kirsti K. Sjøhaug, mob 97 73 16 80.