Kan du også tenke deg hyggelig selskap på dine egne aktiviteter? Meld deg som aktivitetsvenn!

En aktivitetsvenn er en frivillig, som gjør aktiviteter sammen med en som har demens. Med en aktivitetsvenn kan demenssyke få mulighet til å fortsette med sine vanlige aktiviteter. Vi kobler sammen personer med felles interesser.

Kontaktperson: Hilde Fryberg Eilertsen, spesialsykepleier med lang erfaring fra demensomsorgen. Telefon: 400 31 810. E-post: hilde.fryberg.eilertsen@tromso.kommune.no.

Trykk her for mer info.