Tromsø kommune har startet arbeidet med å lage en marin og maritim næringsplan. Den skal skape en forutsigbar og avklart situasjon for marint og maritimt næringsliv, og andre aktører. I arbeidet som nå går i gang skal det samles inn mye lokalkunnskap.

Les mer om dette i bakgrunnsnotatet fra innspillkonferanse - Marin og maritim plan Tromsø kommune. Planen har høringsfrist 25. november. 

Planens hovedtema:
 1. Havrommet - Arktisk hovedstad
 2. Blå bioøkonomi
 3. Crossover - teknologi gir ny vekst
 4. Utdanning, forskning og innovasjon
 5. Industrimiljø og næringsklynger
  - Maritim klynge
  - Biotech North
  - Sjømat
 6. Behov for utvikling av infrastruktur og virkemidler til marin og maritim næring
  - Behov for næringsarealer på land og sjø
  - Marin og maritim industripark - Grøtsund
  - Behov for økonomisk støtte/låneordninger
  - Prioritering av utbygginh av fiskerihavner
  - Tromsø havn/ Grøtsund havneavsnitt som stamnetthavn
 7. Tiltak for marin og maritim næringsutvikling