Satsningsområder

Mobbing og antisosial adferd, uteskole, elevbedrift og IKT. 

Samarbeidsutvalget (DOC) (PDF) er sammensatt av representanter fra skole og barnehage.