Nedenfor finner du oversikt over bemannede telefoner utenom arbeidstid. Numrene kan ringes ved akutte hendelser.

 
Navn Telefon
Barnevernvakta 951 95 240
Bydrift 970 10 200 (kommunale veger og overflatevann)
Krisesenteret for Tromsø og omegn 77 61 10 60
Legevakta 116 117
Psykiske helsetjenester 480 34 560
Byggforvaltningen 482 59 270 (kommunale bygg: vann, brann og naturskade)
Vann og avløp 970 09 010 (kloakk og drikkevann)
Vern for eldre 800 30 196 (nasjonal kontakttelefon)

Nødnummer

 
Navn   Nødnummer       Telefon
             
Ambulanse   113        
             
Brann   110   Brann og redning, Forsøket 9, 9010 Tromsø   77 75 95 00 (vaktsentralen)
Ved brann ring 110
             
Politi   112   Troms politidistrikt, Stakkevollvegen 9, 9010 Tromsø   02800
             
Legevakta       Breivika, 9038 Tromsø
(ved siden av UNN)
  116 117

Skadet vilt
Melding om skadet vilt gis til politiet på telefon 02800