Folkemøtet, som var et samarbeid mellom Tromsø kommune og Statens vegvesen, tok for seg den nye, planlagte tunnelen mellom Breivika og Langnes, og hvilke løsninger som vil fungere best for en langvarig og effektiv trafikkavvikling.

Avlaste Giæverbukta
- I dag må nesten all trafikk gjennom Giæverbukta, og vi er nødt til å avlaste området. Tunnelprosjektet ligger inne i fase to av NTP, sier Veronica Wiik, prosjektleder i Statens vegvesen.
Løsningen som nå skal utredes nærmere er to to-etasjes rundkjøringer – en i hver ende av tunnelen.
- Det er en lignende løsning som fungerer utenfor Nidar-bygget i Trondheim. Resultatet vil bli at tungtrafikken sendes «under bakken», mens overflaten forbeholdes myke trafikanter og lettere trafikk, sier Per Hareide, plansjef i kommunen.

Godt oppmøte
Flere naboer, grunneiere og politikere var til stede på folkemøtet, og reaksjonene på de nye planene var positive.
Det betyr også at det nå ser ut som Statens vegvesen ikke trenger å erverve boliger i Breivika – slik det tidligere har vært snakket om.
Folkemøtet denne uken markerte avsparket for den nye riksveien, og framover vil det bli holdt flere dialogmøter om strekningen.

Send dine innspill!
Statens vegvesen ber om at synspunkt og innspill innen 15. september 2017 sendes per e-post til firmapost-nord@vegvesen.no eller per post til Postboks 1403, 8002 Bodø. Merk e-posten eller brevet med 16/150931.
 
Ta kontakt med prosjektleder Veronica Wiik i Statens vegvesen, på telefonnummer 913 82 147 eller e-post veronica.wiik@vegvesen.no, for mer informasjon.

Langnes fra sør-vest.jpg
Bildet viser planene for Langnes sett fra sør-vest. 

Veonica og Per.jpg
Prosjektleder Veronica Wiik og plansjef Per Hareide var godt fornøyd med folkemøtet mandag kveld.