Kan dere være et godt fosterhjem?

Hittil i år har det kommet 543 enslige mindreårige asylsøkere til Norge, og 107 barn under 15 år venter akkurat nå på å få en kommune å bo i. Mange av disse barna trenger et fosterhjem.
Her får du vite mer:
  • Kontakt med fosterhjemsrekruttering Nord-Norge i  Tromsø på telefon 466 15 430.
  • Mer informasjon får du også på bufdir.no/fosterhjem
Ønsker du å snakke med noen som selv har erfaring om hva det vil si å være fosterforeldre? Kontakt Norsk Fosterhjemsforening, telefon 23 31 54 00, e-post: troms@fosterhjemsforening.no.

Vil du være verge for enslige mindreårige asylsøkere?

Det kommer til å bli etablert flere mottak for enslige mindreårige asylsøkere i Troms. Derfor trengs det nå flere privatpersoner som kan være verge for enslige mindreårige asylsøkere. 
Hva er en verge?
Enslige mindreårige asylsøkere er i Norge uten sine foreldre.  I asylsaken får de bistand av sin advokat.  Den daglige omsorgen får de på mottaket.  I tillegg trenger de imidlertid en representant (tilsvarer det vi kaller verge), som skal se til at de blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte og som kan bistå overfor offentlig myndighet.
 
Det er Fylkesmannen i Troms som rekrutterer slike representanter i fylket og som gir dem opplæring og oppfølging. 
 
Krav til verge
Det er ikke bestemte krav til utdanning, men man må være egnet til oppgaven. Du bør ha interesse for asylbarnas situasjon og evne til å snakke med barn og ungdom. Du må også ha tilstrekkelig tid og bør ha bra kjennskap til offentlig forvaltning.
 
Selv om man er registrert som representant, vil man selv kunne bestemme hvor mange ungdommer man vil være representant for. 
Hvordan søke? Når Fylkesmannen mottar skjema, ber de om politiattest og foretar kredittsjekk.
 
Vil du vite mer?
Lurer du på om dette er noe for deg?
Fyll i dette skjemaet, så tar Fylkesmannen direkte kontakt med deg med mer informasjon.
 
Generell informasjon om vergemål finner du på vergemal.no.
Ønsker du kontakt med Fylkesmannens vergemålsgruppe? Les mer på deres nettsider.

Har du bolig du kan leie ut til flyktninger?

Kommunen trenger flere utleieboliger, også til flyktninger. Vi søker selvstendige boenheter, slik som leiligheter og hybler, som kan leies ut til ungdom og voksne. Det er ønskelig med minimum toårige kontrakter, slik at vi kan ha et langsiktig perspektiv i bosettingsarbeidet.
Kontakt Boligkontoret i Tromsø kommune på e-post boligutleie@tromso.kommune.no eller ring 77 79 0000. Åpningstid 10-14 hverdager.

Vil du gi klær eller utstyr?

Fretex og Frelsesarmeens hjelpearbeid sørger for at dine klær kommer fram til flyktningene. Klær som ikke blir delt ut til flyktninger vil bli solgt, og inntekten vil uavkortet gå til flyktninger i Norge og i de kriserammede nærområdene. Tromsø kommune har utlån av frilutsutstyr. Har du pent brukt utstyr kan du kontakte dem for å høre om de vil ha det. Les mer hos utstyrssentralen i Tromsø kommune

Voksenopplæringa søker samtalepartnere

Vil du bli en samtalepartner for flyktninger som lærer seg norsk på Voksenopplæringa? De som har norskundervisning trenger enda mer norsktrening. Å få snakke norsk med de som kan språket er godt trening. Som samtalepartner er ditt viktigste bidrag samtalen. I retur får du ny kunnskap om land og folk fra andre kulturer.

Er du over 18 år, har ledig tid på dagtid og liker å snakke med folk? Da er du den vi leter etter. 
Dette regnes som frivillig arbeid, og honoreres derfor ikke.

Bli samtalepartner ved å kontakte Voksenopplæringa: Kontaktperson: May-Sidsel Øverås, e-post: may.sidsel.overas@tromso.kommune.no

Frivillig arbeid

Vil du være flyktningguide, bidra til norsktrening, delta i kvinnegruppen eller i ungdomsaktiviteter?
Røde Kors arrangerer møter mellom flyktninger og frivillige:
  • Flyktningguiden: En ordning hvor frivillige møter flyktninger et par timer i uken eller annenhver uke i ett år. Ny kultur og nytt språk – som flyktningguide kan du gjøre overgangen lettere
  • Norsktrening: Tilbudet er spesielt rettet mot flyktninger og innvandre som sammen med frivillige trener på norsk språk i en uformell sammenheng.
  • Kvinnegruppen: Arrangerer strikkecafé og sykurs og er et flott samarbeid med Tromsø Husflidslag.
  • Ungdom: Ungdomsgruppen Multimix organiserer sosiale aktiviteter for  ungdom mellom 13-30 år.
Les mer om tilbudene og det å være frivillig på nettsidene til Tromsø Røde Kors.