Uavhengig av om du er helsepersonell, student, pensjonist eller annet er du velkommen til å søke.

For noen oppgaver kreves helsefaglig kompetanse. Man må i alle tilfeller beherske norsk der kravet er dokumentert norskkompetanse tilsvarende språkprøve nivå B2. Se tittel- og oppgaveoversikt lenger ned i artikkelen.

Vi tilbyr:
  • Nødvendig opplæring
  • Ansettelse som tilkallingsvikar
  • Lønn etter tariff
Pensjonister får ikke avkortet pensjonen sin
Det er en egen bestemmelse som gjør at pensjonister kan jobbe med koronarelatert arbeid uten at lønna vil medføre avkortning av pensjonen. Les mer på KS' nettsider: Pensjonert personell kan jobbe i helsetjenesten uten å tape pensjon

Slik melder du deg
For at vi skal kunne registrere deg som interessert i å bidra, må du melde deg via stillingsannonsen – klikk på lenken: Du vil motta bekreftelse på e-post på at vi har mottatt din søknad.
 
Ansettelsesprosessen
Vi lagrer din søknad, fører ditt navn opp i en oversikt med navn, fødselsdato og når du kan jobbe. Når vi har bruk for din innsats vil vi ringe deg. Du meldes da inn i kommunens lønnssystem og blir satt til opplæring. Når du har gjennomgått opplæringen settes du opp på oppgaver og vakter. Du fører timeliste for det arbeidet du gjør.
 
Kontaktinfo
Har du spørsmål, kontakt May Elin Sømhovd på e-post: may.elin.somhovd@tromso.kommune.no

 
Dette er stillingene vi trenger folk til:

Vaksinatør 1:
Oppgaver
:
Trekke opp vaksine fra hetteglass
Ordinere
Vaksinere
Observere etter vaksinasjon

Beskrivelse:
Denne arbeidsoppgaven innebærer at man både blander og trekker opp vaksiner, man sjekker om den som skal ha vaksine er helsemessig i stand til å bli vaksinert, man vaksinerer, og man observerer de vaksinerte og håndterer situasjoner dersom folk blir dårlige etter å ha fått vaksinen

Kvalifikasjoner:
Helsesykepleier
Sykepleier
Lege

Vaksinatør 2:
Oppgaver:
Vaksinere
Registrere

Beskrivelse:
Denne arbeidsoppgaven innebærer å sette vaksine på personer som på forhånd er klarert. I etterkant skal man journalføre vaksineringen. I tillegg er det noen som registrerer de som møter opp for vaksinering.

Kvalifikasjoner:
Vernepleier
Farmasøyt
3. års sykepleierstudent*
3. års vernepleierstudent*
5. og 6. års medisinstudent*


Medhjelper:
Oppgaver:
Parkeringsvakt
Vise vei
Registrering

Beskrivelse:
Dette innebærer holde oppsyn med parkeringsplassen, vise vei, både ut og inne. I tillegg skal noen hjelpe til med registreringen.

Kvalifikasjoner:
Ingen særskilte kompetansekrav

*For disse studentene kreves:
  • Må ha bestått eksamen i medikamentfaget.
  • Må ha hatt praktisk opplæring i istandgjøring av infeksjoner, aseptisk arbeidsteknikk, setting av intramuskulære injeksjoner og observere etter injeksjon.
Veileder må ha signert sjekklisten fra utdanningen.

Les mer om Tromsø kommunes håndtering av koronasituasjonen: Alt om korona