Vårt koronasenter har blant annet ansvaret for å svare koronatelefonen, for koronatesting av Tromsøs befolkning, og smitteoppsporing av covid-19-positive.

Arbeidsoppgavene er fordelt på flere team.

Vi foretar covid-19-testing både i våre lokaler på Tromsøya, og som ambulerende testteam hos personer som ikke kan reise hjemmefra.

Du får jobbe i et tverrfaglig miljø, i en variert arbeidsdag og med varierte arbeidsoppgaver.

Det har vært studenter og nyutdannede som har vært med på å bygge opp koronasenteret fra starten, og du vil få en unik erfaring.

Arbeidstiden vil hovedsakelig være på dagtid i hverdager og helg, men det jobbes med en løsning med mer arbeid på ettermiddag og kveld som er tilpasset studenter og studiehverdagen.

Kontaktinfo:
Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med:

Per Harald Korsmo
Leder for koronasenteret
E-post: per.harald.korsmo@tromso.kommune.no
Telefon: 468 08 439


Her søker du:
Gå til stillingsannonsen på WebCruiter for ytterligere informasjon og for å sende inn søknad digitalt.

Det er ingen søknadsfrist – ansettelse gjøres fortløpende i tiden fremover og utover høsten.