Kursene er spesielt rettet mot arbeidsinnvandrere og familiegjenforente som har mulighet til å følge språkkurs med rask progresjon og høye krav til egeninnsats. 

Deltakere i introduksjonsprogrammet får i utgangspunktet sin språkopplæring gjennom undervisning på dagtid. Kveldskursene på Voksenopplæringa er lagt til tirsdager og torsdager kl 1700- 1930 (avhengig av hvilket kurs du skal gå på). Kursene starter i uke 2 og slutter i uke 25 i 2019.

Dersom du begynner på norskkurs, må du binde deg for hele perioden. Du må møte til alle undervisningsøkter for å oppnå progresjon i læringa for både deg og klassen.
Kurset er basert på selvstendig arbeid, og du må gjøre hjemmearbeid i tillegg til arbeidet på skolen.

Frist for registrering er 15. november.
 
Pris kr 4 800 (vårhalvåret)
Pris kr 3 700 (høsthalvåret)
Hvis du har rett til gratis norskopplæring, skal du ikke betale for kurset. If you are entitled to Norwegian tuition free of charge, you will not have to pay for the course.

Information in English is also available on this home site