Våren 2020 skal det velges nye meddommere til tingretten og lagmannsretten, samt jordskiftedommere og skjønnsmenn for perioden 2021 – 2024. Som meddommer vil du være med å ta avgjørelser i rettssaker.

Du må være mellom 21 og 70 år, folkeregistrert i Tromsø kommune, ha gode norskkunnskaper, ikke være fradømt stemmeretten, under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling/karantene.

Er du meddommer i dag, må du melde deg på nytt hvis du ønsker å fortsette.

Les mer og meld din interesse her tromso.kommune.no/meddommere

Har du spørsmål? Kontakt Line Vatne på e-post line.vatne@tromso.kommune.no eller telefon 91 60 72 99.