Vi trenger flere nye meddommere til tingretten og lagmannsretten. Fra 2017-2020 vil du være med på å ta avgjørelser i rettssaker. Mange har allerede meldt sin interesse, men vi ønsker fortsatt flere engasjerte meddommere.

Du må være mellom 21 og 70 år, være folkeregistrert i Tromsø kommune og ha gode norskkunnskaper. Dette gjelder også jordskiftedommere og skjønnsmenn.

Meld din interesse til politisk.sekretariat@tromso.kommune.no

Lurer du på noe? Her finner du mere informasjon om meddommere.