Voksenopplæringas tilbud omfatter i hovedsak tre sentrale områder, norsk med samfunnskunnskap for flyktninger og innvandrere, grunnskole og spesialundervisning for voksne. Heldagstilbud for bosatte flyktninger der norskundervisning på Voksenopplæringa og andre kvalifiserende tiltak i regi av Flyktningtjenesten inngår.

Voksne over 16 år som trenger grunnskoleopplæring har rett til å få tilbud i fem fag, og mulighet til å gå opp til eksamen i disse. Undervisning gis på dagtid, og flesteparten av deltakerne er flerspråklig ungdom som ikke har grunnskole fra sitt hjemland. Voksenopplæringa har også ansvar for å vurdere realkompetanse på grunnskolenivå.

Se vår hjemmeside for mere informasjon.

Kontakt oss

Sentralbord: 77 60 52 80
Besøksdresse: Strandgata 41, 9008 Tromsø
Postadresse: Voksenopplæringa, Postboks 57, 9251 Tromsø
E-post

Rektor: Lena Steinsvik Hansen
Telefon: 993 62 862

Undervisningsinspektører

Marit Cathrine Karlsen, telefon 984 89 800
Svein Andreas Zylla, telefon 941 67 270

Sekretær
Grete Ravn, telefon 911 51 533

Ansatte i Voksenopplæringa

Voksenopplæringas tilbud

1. Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere
2. Eksamensrettet grunnskole for voksne over 16 år
3. Forberedende grunnskole for voksne
4. Spesialundervisning- særlig tilrettelagt voksenopplæring
5. Logopedtjeneste