Voksenopplæringa blir etter flytting samlokalisert med Boligkontoret og Tildelingskontoret.