Satsningsområder

Våre hovedsatsningsområder er tilpasset opplæring og realfag. Lærerne arbeider i team for hvert årstrinn der ressurser, kompetanse, ansvar og oppgaver deles til beste for elevens læringsmiljø.