Meteorologisk Institutt melder om sørøstlig full storm, med vindkast lokalt på 35-45 meter per sekund. Det er områder som er utsatt for sørøstlig vindretning, som er mest utsatt. Blant annet områdene Brensholmen og Kattfjord på Kvaløya, samt Straumsbukta og områdene rundt Rystraumen og Lavangsdalen.

Vindretningen gjør at værforholdene vil variere til dels svært mye, hver enkelt må derfor vurdere forholdene lokalt. Det anbefales at gjenstander som kan bli tatt av den sterke vinden, sikres på best mulig måte. I utsatte områder må man gjøre vurderinger dersom man skal ut. Vinden er forventet å avta i løpet av fredag. 

Ved ulykker eller alvorlige hendelser må nødetater kontaktes:
Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Du kan følge værsituasjonen på yr.no
På nettstedet sikkerhverdag.no kan du lese om hvordan man sikrer seg ved uvær.