Kroken sykehjem ble bygd i 1987 og ligger fint til på fastlandssiden. Vi har 76 pasienter fordelt på fem avdelinger hvor en avdeling er skjermet. 

Vårt hovedfokus er å gi hver enkelt pasient en trygg, omsorgsfull og forutsigbar hverdag. Vi legger stor vekt på å ivareta den enkeltes ressurser og personlige ønsker, og gir støtte og omsorg der pasienten ikke klarer å ivareta sin egenomsorg. 

​Dette skjer 2018:
​Alle pasienter og ansatte på Kroken Sykehjem vil i løpet av 2018 flytte inn i nye Otium Bo- og Velferdssenter i Tromsdalen. I denne flytteprosess er Tromsøysund korttidsavdeling blitt underlagt Kroken sykehjem. Les gjerne mer om Otium Bo- og Velferdssenter.
 

Følg oss gjerne på Facebook

Søknadsskjema - Tildeling av helse- og omsorgstjenester

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste (USHT) lokalisert til Kroken sykehjem. USHT er en del av et nasjonalt konsept. 

Kontakt oss

Adresse: Jadevegen 69, 9022 Krokelvdalen

Telefon: 77 79 13 00
Vakttelefon: 468 43 917
E-post

Enhetsleder: Jan-Erik Risvik
Telefon: 400 33 717

Ansatte

Avdeling Bukta

Telefon: 912 47 286

Avdelingsleder: Berit Madsen
Telefon: 915 26 136

Avdeling Bukta
Avdelingen er en somatisk sykehjemsavdeling med 15 pasienter.Vi har 13 enerom og 1 dobbeltrom,og er lokalisert nord i sykehjemmet. Vi har felles kjøkken og stue med avdeling Minde.

Vårt hovedfokus er å gi hver enkelt pasient en trygg, omsorgsfull og forutsigbar hverdag. Vi legger stor vekt på å ivareta den enkeltes ressurser og personlige ønsker, og gir støtte og omsorg der pasienten ikke klarer å ivareta sin egenomsorg.

Vi er en avdeling med mye faglig kompetanse og godt arbeidsmiljø. Vi er også opptatt av å ta vare på hverandre i en hektisk hverdag.Framfor alt  har vi humor og godt humør. Vi prøver hver dag å skape noe positivt sammen som kommer våre pasienter til gode, og vi jobber for et nært og godt samarbeid med pårørende.

Vi tar ofte i mot studenter, elever fra videregående skole, lærlinger og fremmedspråklige elever.

Vi har tidligere søkt "frie midler" og har gjennomført prosjektet "Oppå loftet der finns det minner", et prosjekt i reminisensarbeid. Vi har også vært med på Gjennombruddsprosjektet "En pille for alt som er ille", et medikamentprosjekt i regi av Den Norske Legeforening.

Stillinger
Sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter. Årsverk: 11,4.

Avdeling Gimle

Telefon: 474 57 026

Avdelingsleder: Anne M. Sørensen
Telefon: 918 49 255

Avdeling Gimle
Avdeling Gimle er en skjermet sykehjemsavdeling for 9 personer med demens. Den er tilrettelagt slik at beboerne best mulig kan orientere seg. Avdelingen har et enkelt og forutsigbart miljø. Vi møter beboerne med respekt og tilrettelegger hverdagen slik at den enkelte kan utnytte sine ressurser i størst mulig grad. Vi har 5 enkeltrom og 2 dobbeltrom. Avdelingen fungerer som praksisplass for mange elever og studenter årlig.

Vi har fokus på at

 • Beboerne skal stimuleres til å delta på aktiviteter som oppleves som meningsfulle for den enkelte.
 • Aktiviteter skal være tilpasset den enkelte beboers funksjonsnivå, og det skal legges vekt på muligheter og ikke begrensninger
 • Personalet skal arbeide for at kommunikasjonsproblemer med beboerne blir minst mulig. Det gjøres ved å gi klare signaler, og ved aktivt forsøke å tolke det budskap beboer formidler.
 • Personalet skal hjelpe beboerne til å takle følelsesmessige problemer. Vi skal vise toleranse og tålmodighet i forhold til utfordrende atferd og angst, depresjon og frustrasjon over ikke å strekke til.

Aktiviteter inne består av

 • Sang / musikk
 • Høytlesning.
 • Deltakelse i dagligdagse gjøremål i størts mulig grad ut fra den enkeltes forutsetninger og interesser.

Aktiviteter ute

 • Hver vår setter vi potet og gulerot. Vi har også et lite jordbærland og rabarbra.
 • Går tur, bytur.
 • Koser oss ute på verandaen, grilling.

Faste arrangement

 • Solfest i februar med pårørende og beboere.
 • Høsttakkefest hvor vi lager middag på avdelingen

Pårørende er alltid velkommen på avdelingen, og vi setter pris på samarbeid og åpenhet. Vi har en stabil personalgruppe som er faglig dyktig og vi har et veldig godt arbeidsmijø. Vi har smilet på lur og masse godt humør.

Stillinger
Avdelingen har 9,05 stillingshjemler som består av avd.leder, sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter.

Avdeling Lanes

Telefon: 468 53 379

Avdelingsleder: Tone Granberg
Telefon: 918 89 621

Avdeling Lanes
Avdelingen er en korttidsavdeling med 18 plasser. Vi har 4 dobbeltrom og 10 enkeltrom. Alle rom har eget bad med dusj og toalett.

På vår korttidsavdeling tar vi imot alle typer pasienter. Det er de som trenger et korttidsopphold av helsemessige årsaker. I tillegg kommen en del av våre pasienter hit på avlastningsopphold, noen på faste rullerende opphold. Enkelte pasisenter bor her inntil de får en langtidsplass i sykehjem på en langtidsavdeling da de ikke kan bo hjemme lenger. Vi ønsker et trygt og hyggelig miljø for pasientene våre, og personalet er mye ilag med dem på stua vår.

På vår avdeling driver vi med kartlegging av omsorgsbehov og funksjonsnivå. Vi har fokus på opprettholding av funksjoner, aktivitet og ernæring. Vi har også et tett samarbeide med tildelingskontoret i kommunen, pårørende og hjemmetjenesten.

Her på Lanes ønsker vi å fremheve et godt arbeidsmiljø, og vi vil at alle behandler hverandre med respekt  og har godt humør i arbeidssituasjonen. Vi har en høy andel av fagarbeidere og sykepleiere, flere med spesial- og videreutdanning. Det er gode muligheter for faglig oppdatering. Vi tar hvert år imot mange studenter, lærlinger og andre som trenger opplæring i helsefaget.

Vårt fremste motto er at alle, gammel som ung, skal trives her.

Stillinger
Avdelingen har 18 årsverk.

Avdeling Minde

Telefon: 911 79 306

Avdelingsleder: Maria Holmstad
Telefon: 915 83 265

Avdeling Minde
Avdelingen er en somatisk sykehjemsavdeling med 15 pasienter. Vi er lokalisert nord i sykehjemmet, og deler stue og kjøkken med avdeling Bukta. Avdeling Minde har bare enerom. I den daglige omsorgen for våre pasienter ønsker vi å skape et miljø der pasientenes trivsel og trygghet er i fokus. Vi planlegger dagens aktiviteter ut fra tanken om å ta vare på den enkeltes ressurser og personlige ønsker.  Vi har som mål å møte pårørende på en åpen og inkluderende måte. Vi er en avdeling med et stabilt og godt faglig arbeidsmiljø. Personalet har godt humør, stor arbeidsglede og er positivt innstilt til daglige utfordringer. Vi tar ofte og gladelig i mot studenter, elever, lærlinger og fremmedspråklige elever.

Avdeling Minde har tidligere søkt "frie midler", og har gjennomført prosjektene:

 • "Individuell aktivisering på ei sykehjemsavdeling" - et reminisensprosjekt (2004)
 • "Vi fargelegger livet" - et maleprosjekt (2005)
 • "Spor" - opplæringsperm til nyansatte (2008)

Vi har også vært med på "En pille for alt som er ille" - et gjennombruddsprosjekt i regi av Den Norske Legeforening

Stillinger
sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter. 11,4 årsverk (uten nattstillinger)

Avdeling Nerstranda

Telefon: 912 43 812

Avdelingsleder: Wenche Hansen
Telefon: 918 89 465

Avdeling Nerstranda
Avdeling Nerstranda har 19 langtidsplasser, de er fordelt på 17 enerom og et dobbeltrom. Avdelingen fungerer som praksisplass for mange elever og studenter årlig.

Målsettingen for avdelingen
Det skal gis rom for faglig og personlig utvikling til alle ansatte. Avdelingen vektlegger at alle pasientene skal få nødvendig pleie og omsorg ut fra den enkeltes behov. Trivsel og trygghet er et grunnleggende element, og ansatte skal ivareta pårørende og inkludere dem i miljøet rundt pasienten.

Avdelingen har deltatt i ulike prosjekter som bl.a. har satt fokus på økt aktivitet for pasientene og samarbeid med pårørende.

Avdeling Nerstranda har utarbeidet et introduksjonshefte for nyansatte der personalet og avdelingsleder har et spesielt ansvar for å følge opp den enkelte. En vellykket opplæringsprosess vil danne grunnlag for faglig utvikling, og er en investering som både nyansatt, kollegaer, arbeidsgiver og ikke minst pasientene vil få nytte og glede av.

Motto
Humor er viktig for alle, både ung som gammel. Derfor vil vi presentere noen motto som vi har på avdelingen vår:

 • Det er bedre å kalle en spade for en spade enn å la den ligge!
 • Den treng ikke tidlig krøkes som god på Kroken skal bli!
 • Alle snakker om været, men ingen gjør noe med det!
 • Sist men ikke minst: Nei til Janteloven!

Stillinger
Avdelingen har 16,4 stillingshjemler som består av avd. leder, sykepleiere, hjelpepleiere, fagarbeidere og assistenter.

Korttidsavdelingen Tromsøysund

​Korttidsavdelingen Tromsøysund har 24 plasser.

Avdelingsleder: Janne Nordang Nymo 
Telefon: 908 30 437

Vaktrom: 901 10 483 (1 etg.) / 901 16 184 (2 etg.)