Barnehage og skole icon

Barnehage og skole

Barnehager og skoler, søke barnehageplass, bytte barnehage, PPT, si opp plass, pris, SFO, skoleruta, voksenopplæring, ekstra oppfølging, kvalitet i skolen.

Helse og omsorg icon

Helse og omsorg

Helsehjelp, kommunal bolig, korona, eldreomsorg, hjemmetjenester, fysioterapi, barnevern, rusomsorg, nedsatt funksjonsevne, gravferd, bostøtte, overgrep, innvandring, psykisk helse.

Avfall icon

Avfall og miljø

Gjenbruksstasjoner, kildesortering, luftkvalitet, beredskap, Remiks, akutt forurensing, svevestøv, gjenvinning, radon, brann og redning.

Bolig icon

Bygg, vei og eiendom

Byggesøknad, saksinnsyn, kart, eiendomsinformasjon, byggesak, seksjonering, plankunngjøringer, reguleringsplaner, vann og avløp, brøyting, brannvern.

Natur icon

Natur, kultur og fritid

Svømmehaller, badeplasser, sommeraktiviteter, bibliotek, tur og friluftsliv, idrettshaller, leie lokaler, tilskudd, samisk og kvensk, støtteordninger, naturforvaltning, frivillighet.

 Næring ikon

Næring

Salg, servering og skjenking, arbeidsgiveravgift, skatteattest, bevillinger, etablerer- og kunnskapsprøver, landbruk, anskaffelser, faktura, næringsareal, gründerhjelp.

Politikk ikon

Politikk

Ordfører, valg, kommunedirektør, kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg, offentlig innsyn, kontrollutvalget, sentrale planer, råd og utvalg.

Dette vil vi for Tromsø

Tromsø-samfunnet har i fellesskap pekt ut noen langsiktige mål for hele kommunen frem mot 2032. Her kan du lese hva de innebærer, hvordan vi som kommune skal jobbe for å oppnå målsetningene og hva vi kan gjøre i fellesskap med resten av samfunnet.

Arctic Hideaway

Et sosialt bærekraftig Tromsø

Det innebærer blant annet at 

 

Et klima- og miljømessig bærekraftig Tromsø

Dette innebærer for eksempel: 

Et økonomisk bærekraftig Tromsø

Dette handler ikke bare om å få kommuneøkonomien på rett kjøl.  Les mer her.

Aktuelt fra Tromsø kommune

Kart over to torgplasser på havneterminalen ved Prostneset i Tromsø, som Tromsø kommune ber om navneforslag til.

16. sep 2021

Hva skal plassene hete? Send forslag innen 8. oktober

Vi ber om navneforslag på to torgplasser ved havneterminalen på Prostneset. Plassene skal få hvert sitt offisielle navn.

Kulturstipend 2021

13. sep 2021

Søk kulturstipend innen 1. oktober

Profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere som bor og arbeider i Tromsø kan søke.

Bankterminal

09. sep 2021

Krisemidler til næringslivet – søknadsfrist 23. september

Støtten på til sammen 17 903 890 kroner tildeles og fordeles til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak under koronasituasjonen.

16. september 2021

Møte i kommune- og byutviklingsutvalget

Velkommen til å følge møtet direkte fra klokken 12:00 eller i opptak her.

Sakspapirer og møteinfo finner du vår møtekalender.

Se alle opptak i vårt videoarkiv

Gode snarveier

Alt om korona

Finn siste nytt om koronasituasjonen i Tromsø og informasjon om vaksinering.

Priser på kommunale tjenester

Se oversikt over priser, betalingssatser og gebyrregulativ.

Finn skjema

Se oversikt over alle skjemaer og blanketter som du kan ha bruk for.

Innsynsportal

Gå direkte til postliste, møtekalender og innsynsportal.

Planer under arbeid

Se areal- og reguleringsplaner som er under arbeid der du bor.

Finn kart

Grunnkart, plankart, situasjonskart, temakart, 3D-visualisering.

Meld om feil til GataMi.no

Si fra om problemer med kommunale veier, gatelys, vann eller avløp.

Video fra Tromsø kommune

Se sendinger fra politiske møter og andre arrangementer.

Oversiktsbilde av Tromsø

Si din mening

Du kan påvirke!

Vi ønsker innspill og kommentarer fra alle våre innbyggere.

Les mer

Kalender

17 september

Møter i politiske utvalg 15. – 17. september

Fredag kl. 09:30 - 14:00
Tromsø rådhus, formannskapssalen
21 september
23

Demensdagene

Tirsdag kl. 19:00 - Torsdag kl. 19:00
Tromsø bibliotek, Heracleum bo- og servicesenter, Verdensteatret, og på sykehjem, omsorgs- og dagsentre i Tromsø
22 september

Arbeids- og informasjonsmøte om investeringsbudsjettet for 2022–2031

Onsdag kl. 16:00 - 18:00
Tromsø rådhus, kommunestyresalen
23 september

Konferanse om arktiske byrom

Torsdag kl. 12:00 - 16:00
Ishavshotellet
30 september

Påmeldingsfrist for Frivillighet i sentrum

Torsdag kl. 00:00 - 23:59
Digitalt arrangement