Vi oppgraderer hele vegbanen, bygger nye bussholdeplasser og nytt fortau. Det blir også ny belysning. Bildet er fra søndre del av Nisevegen som ble ferdigstilt i 2017. Det vil bli den samme standarden i nordre del. Det vil også bli satt opp en bom slik at kun busser og utrykningskjøretøy kan passere.

Kjøremønsteret for innbyggerne vil bli endret i byggeperioden så følg skiltanvisningene. I anleggsperioden vil bussene kjøre følgende rute: Nisevegen sør – Kobbervegen - FV862 – Kollektivvegen - Kvaløysletta terminal.