webcruiter panoramatopp kampanje.jpg


Tromsø kommune har rundt 7.000 medarbeidere. Vi utfører mange og varierte oppgaver, innenfor flere ulike fagområder. Vi ønsker engasjerte, kompetente og ansvarsbevisste medarbeidere og ledere.


Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, og utvikler helhetlige og langsiktige strategier for å sikre et godt tjenestetilbud og god service til innbyggerne. Skal vi fortsette utviklingen, trenger vi medarbeidere som brenner for byen og menneskene som bor her.

Vi jobber for å nå vår felles visjon: Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. Det innebærer at vi samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag. Vi er inkluderende og skal møte alle med åpenhet og respekt. Vi utgjør en organisasjon som er engasjert, kreativ og fremtidsrettet.

Les mer om vår visjon, verdier og hva vi forventer av våre ledere og ansatte i Tromsø kommunes arbeidsgiverstrategi.
 

Her kan du få vite mer

Følg oss på LinkedIn

Se hvem i ditt LinkedIn-nettverk som jobber i Tromsø kommune, og følg med på nyheter og ledige stillinger fra oss.