Kommunestyremøte 23. juni

Følg møtet og finn møteinfo her.

Siste oppdatering 23. jun 2021

Publisert 21. jun 2021

Saksliste med tilhørende dokumenter og øvrig møteinfo finner du i vår møtekalender.

Politisk sekretariat er ansvarlig arrangør for møtene.
Send e-post til politisk sekretariat.

Slik kan du følge møtet

Kommunestyremøtet skal for første gang på lang tid avholdes i plenum i selve kommunestyresalen.

Grunnet smittevernhensyn under koronasituasjonen er det imidlertid restriktiv adgang for publikum og media til å møte opp fysisk i kommunestyresalen for å følge møtet.

Man kan imidlertid følge kommunestyremøtet direkte eller i opptak under våre videoer eller på kommune-TV.

Møteplan

Kl. 10.00
Opprop

Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra 26. mai 2021

Saker til behandling

78/21
20/13425-18
Lokal forskrift om innføring av gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr - Tromsø kommune

79/21
21/09032-1
Utredning av boligorganiseringen i Tromsø kommune

84/21
20/19781-13
Tromsø kommunes årsregnskap og årsberetning 2020

Kl. 12.00 – 12.20
Lunsj

Orientering om 10-års markering etter 22. juli i Tromsø v/Ellen Zahl Jonassen, seksjon for kultur

74/21
21/01098-1
Kunstens hus i Tromsø Muségata 2

75/21
21/04897-3
Kommunalt råds årsmelding 2020

76/21
21/05802-4
Orientering til kommunestyret om vedtak i hovedutvalgene mai 2021

77/21
21/09331-1
Orientering til kommunestyret om endelige vedtak i hovedutvalgene juni 2021

80/21
21/01419-6
Tromsø brann og redning KFs årsregnskap og årsberetning 2020

81/21
21/08929-1
Budsjett og investeringer 2021 - Tromsø brann og redning KF

Kl. 14.00 – 14.15
Pause

Utdeling av Tromsø kommunes likestillingspris 2020

Orientering fra politiet om sjikane, trusler og hets mot folkevalgte v/Kenneth Helberg, politikontakt

82/21
21/01417-6
Tromsø Havn KFs årsregnskap og årsberetning 2020

83/21
21/01418-5
Tromsøbadet KFs årsregnskap og årsberetning 2020

85/21
20/03684-29
Plan 1930 detaljregulering Klubbeneset - til endelig vedtak

86/21
19/01855-94
Oppfølging av klage frå grunneigar Torhild Hauan eigedom 27/4 i tilknyting detaljregulering E8 Sørbotn-Lauksletta, plan 1920

87/21
21/07482-1
Søknad om kommunal garanti - Aurora Kino IKS

88/21
21/09158-1
Reetablering av kommunal lånegaranti og refinansiering av lånegjeld - Tromsø Sosiale Entreprenørskap AS

Kl. 16.00 – 16.30
Middag

89/21
21/08710-7
Vedtaksrapportering Kommunestyret vår 2021

90/21
21/07174-1
Kvalitets- og utviklingsmelding seksjon skole 2020

91/21
21/08033-1
Endring av reglement for klageutvalget, endring av forskrift om rett til godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte og endring av rettsinstruks for Tromsø kommune, samt godkjenning av reglement for viltnemnda i Tromsø kommune.

92/21
21/07450-4
Meddommerutvalget 2021-2024 - Søknad om fritak og nyvalg

93/21
21/08172-1
Desentralisering av kommunale arbeidsplasser

94/21
21/07951-1
Etablering av formålsselskap - Nasjonalt senter for jordobservasjon til Tromsø kommune

Spørsmål

Uttalelser

Kl. 19.00
Slutt

Dato

Sted
Tromsø rådhus
Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.