Ønsker du å søke plass som lærling hos oss?


Seksjon for fagopplæring er et tverrfaglig opplæringskontor og lærebedrift fordelt på ti ulike fag. Alle fagene fører til fagprøve eller kompetanseprøve.

Tromsø kommune er godkjent som tverrfaglig opplæringskontor og lærebedrift. 

Kontakt oss

Rune Birkelid, seksjonsleder
Telefon: 900 65 313
Hovedansvar for ordinære lærlinger i helsearbeiderfaget, vekslingsmodellen, IKT-servicefag, kontor- og administrasjonsfaget, feierfaget og andre tekniske fag.

Ann-Sissel Hilmarsen, administrasjonskonsulent
Telefon: 947 89 822

Bård Aamodt, rådgiver/ saksbehandler
Telefon: 906 38 634
Ansvar for ordinære lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget, institusjonskokkfaget og mediegrafikerfaget.

Vibeke Beate Johansen, fagkonsulent
Telefon: 480 66 280
Ansvar for lærlinger i vekslingsmodellen samt helsearbeiderfaget. 

Mailinn.Friis@tromso.kommune.no
Telefon: 452 04 925
Ansvar for rekruttering og kompetanseutvikling, kartlegging læreplasser og Webcruiter.

Hvordan søke?

Alle som søker lærlingplass må igjennom et intervju/ samtale  og vil bli vurdert ut fra karakterer og fravær samt interesse for faget.

Alternativ 1 (obligatorisk):
Du søker gjennom nettstedet vigo.no. Dette er siden for deg som ønsker å søke videregående opplæring i skole eller bedrift. Dette gjøres på skolen du går på.

Alternativ 2
I tillegg kan det sendes en personlig søknad til Tromsø kommune. Her kan du også sende tilleggsopplysninger som ikke kan registreres på vigo.no . Vitnemål, kompetansebevis samt evt. arbeidsattester må legges ved. Skjema finner du her (DOC) (PDF).

Søknad sendes til postmottak@tromso.kommune.no, eller pr. post til Tromsø kommune, Seksjon for fagopplæring, Rådhuset, Pb 6900, 9299 Tromsø.

Godkjente lærefag

• Barne- og ungdomsarbeiderfaget
• Helsearbeiderfaget
• IKT – servicefag
• Mediegrafikerfaget
• Kontor /administrasjonsfaget
• Institusjonskokkfaget
• Feierfaget
• Yrkessjåførfaget​
​• Dataelektronikerfaget
• Idrettsanleggfaget

Hva tilbyr vi i læretiden?

Som lærling har rett til å:
 • Få opplæring i arbeidstiden som i størst mulig grad dekker læreplanen i faget
 • Bli gitt mulighet til refleksjon og studietid
 • Få tatt fagprøven før læretiden går ut eller umiddelbart etter
 • Få samme behandling som ordinært ansatte forøvrig
 • Å bli inkludert  som ansatt
 • Få avlagt andre gangs fagprøve, men arbeidsgiver har ikke plikt til å forlenge læretiden din
 • Få spesielt tilrettelagt opplæring og avvikling av fagprøven/ kompetanseprøve dersom du har en eller annen form for funksjonshemning eller har inngått annen særlig avtale

Som lærling er du også arbeidstaker

Lærlinger må sette seg inn i rettigheter og plikter innen for lovverket, tariffavtaler, kontrakter og bedriftsinterne reglementer. Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven pålegger lærlingen å medvirke til et godt og sikkert arbeidsmiljø på lik linje med andre arbeidstakere. I tilegg fastslår Opplæringsloven at lærlingen har et betydelig ansvar for egen læring.
 • Lærlingen har hovedansvaret for egen læring
 • Skal bidra til et godt samarbeid og arbeidsmiljø: Dette kan være oppmøte, arbeidstid og orden.
 • Skal planlegge, gjennomføre og vurdere opplæringen  som finner sted
 • Skal dokumentere egen opplæring
 • Har ansvar for å fullføre nødvendig teoriopplæring som følge av manglende skolefag eller ikke bestått. (Dette kan innebære å melde seg på og følge undervisningstilbud i eller utenfor arbeidstid, samt melde seg opp som privatist og avlegge manglende eksamener) Lærebedriften skal være orientert om slike mangler i teoriopplæringen slik at opplæringen kan tilrettelegges så langt det er mulig.