Gjennom å samarbeide på tvers av ulike helsefag skal pasienten få en skreddersydd behandling, som gjør han eller henne raskere frisk eller i stand til å håndtere sin egen sykdom selv. I stedet for å gå fra time til time hos fysioterapeut, ergoterapeut og lege i lang tid etter for eksempel et inngrep på sykehus, får pasienten alt på ett sted med en gang.

– Helsehuset blir et paradigmeskifte for kommunens helsetjenester. Det vi gjør nå er så nytt at det blir lagt merke til langt utenfor Tromsø kommune, sier seksjonsleder Aud-Helene Dragland.

Nye tilbud

I Helsehuset, som er under bygging ved siden av Tannhelsebygget i Breivika, samles kommunens akuttplasser, korttidsplasser for utskrivningsklare pasienter, senger for lindrende behandling, rehabiliteringsplasser og ettervern for psykiatri og rus. Bygget skal inneholde tjenester både før, etter og i stedet for sykehusbehandling. I alt blir det 69 sengeplasser i det 6.300 kvadratmeter store bygget.

Lindrende avdeling og rehabiliteringsplasser og ettervern for psykiatri og rus er et helt nytt tilbud i Tromsø kommune.

- Det er nybrottsarbeid vi gjør nå, sier Dragland.

Mange ulike ledige stillinger

Til dette trengs det folk. Mange folk. Akkurat nå er 79 stillinger utlyst ved Helsehuset, deriblant åtte lederstillinger inkludert enhetsleder. Når den store rekrutteringsjobben er unnagjort skal 140-150 årsverk være i sving på Helsehuset. Her kan du se alle stillingene.

I september er det oppstart i 310-millionersbygget. Avdelingsdirektør for helse og omsorg Trond Brattland gleder seg.

- Dette er et svært etterlengtet tilbud. Vi er nødt til å forberede oss på eldrebølgen som kommer. Målet er at flere pasienter skal klare seg selv og kunne bo hjemme enn i dag. Helsehuset er et ledd i å legge til rette for dette. Det er svært kostbart for kommunen å ha et stort antall heltidsplasser, og det er ofte heller ikke det beste for pasienten for å bli frisk, sier Brattland.

Færre døgnmulkter

Helsehuset vil bidra til å redusere kostnadene i døgnmulkt for utskrivingsklare pasienter fra UNN, som kommunen hittil ikke har hatt nok kapasitet til å ta imot.

Helsehuset alene løser imidlertid ikke alle utfordringene innen helse og omsorgssektoren, selv om målet på sikt er at det skal bidra til reduserte kostnader også i behandlingen.

- Vi vil faktisk trenge ti nye sykehjemsplasser årlig fremover, sier Brattland.

Les mer om Helsehuset Tromsø her.