Elevene deltar nemlig i et prosjekt i regi av Skolelaboratoriet i realfag og teknologi, med stipendiat Bjørn Fjukstad og masterstudent Fredrik Høysether Rasch i spissen.
- Elevene har brukt hele formiddagen på universitetet, hvor de har bygget og programmert sine egne luftpartikkelmålere som leser hvor mye svevestøv av typen PM10 og PM2,5 som er i lufta. Vi ønsket også å legge inn en tur til målestasjonen her på Rambergan som en del av besøket, for at elevene skal få innsikt i hvordan målinger gjøres, og hvordan dataen blir behandlet, forteller Rachs.

Ser på sammenhenger
Elevenes målinger skal knyttes sammen med funn fra Nilu og meteorologisk institutt, og de skal deretter forske seg fram til sammenhenger mellom vær og luftkvalitet.
Thomas Kåven, Elling Nymo Johnsen, Tryggvi Atlason, Emilie Abrahamsen og Esraa Mohammed går I andre klasse på Lakselv videregående skole. De har bygget sine egne luftpartikkelmålere som blir med hjem til Finnmark.
- Vi kan for eksempel måle luftkvaliteten på skoleveien, sier de.
Det gleder Rasch og Klima- og miljørådgiver Marta Karoline Jansen.

Flere skoler i kø
- Vi skal ha flere skoleklasser fra hele Nord-Norge på besøk, og i februar er det tromsøskolene som står for tur. Vi håper å kunne samle inn en mengde data fra hele Nord-Norge gjennom dette prosjektet, sier Rasch.
Janson er glad for at unge engasjerer seg i luftkvalitet.
- Vi jobber aktivt med å få ned svevestøvet her i Tromsø. Vi har i mange år slitt med overskridelser på spesielt PM10, og vi blir veldig glade når også andre miljøer tar tak i problematikken. Kanskje vi får noen skikkelig gode ideer fra elevene, sier Jansen. 


Marta, Fredrik, Einar
Klima- og miljørådgiver Marta Karoline Jansen, Einar Irgens i Statens vegvesen (i døra) og Fredrik Høysether Rasch fra UiT viste frem målestasjonen på Rambergan. 

Luftpartikkelmåler.JPG
Slik ser elevenes luftpartikkelmåler ut.