PÅ BILDET: Fra venstre: Styreleder i Visit Tromsø-Region, Monica Lyngh, tromsøordfører Gunnar Wilhelmsen, reiselivssjef i Visit Tromsø-Region, Chris Hudson, prosjektleder i Visit Tromsø-Region, Inger-Lise Brones, finansieringsrådgiver hos Innovasjon Norge, Ann Kristin Gjelsten, og bakerst: Konstituert stabssjef i seksjon for plan og utvikling, Magne Amundsen.


– Dette betyr først og fremst at Tromsø kommune tar ansvar for å styre reiselivsutviklingen i en forpliktende bærekraftig retning, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen.

– At vi er den første større byen i Norge som mottar merket, gjør meg utrolig stolt på vegne av innbyggerne og det lokale reiselivet, legger ordføreren til.

 

Styrker Norges arbeid

– At et så stort og populært reisemål tildeles merket er med på å styrke Norges totale arbeid for ansvarlig turismeutvikling, sier Audun Pettersen, leder for bærekraftig turisme og mat i Innovasjon Norge, som er ansvarlig for merkevareordningen.
 
Prosessen i Tromsø har vært ledet av Visit Tromsø-Region. Styringsgruppen har bestått av representanter fra kommune, akademia, friluftsorganisasjoner, reiseliv og øvrig næringsliv. Foruten Innovasjon Norge, har både Troms fylkeskommune og Tromsø kommune bidratt til hovedfinansieringen av prosjektet.
 
– Tromsø har på imponerende vis involvert politikere, lokalbefolkning og næringsliv i å jobbe ut hvordan de skal bli et mer bærekraftig reisemål. Det er viktig, for det er en kompleks oppgave å ta et reisemål i en mer bærekraftig retning. Lokal reiselivsutvikling krever både kompetansebygging, god dialog og samarbeid mellom mange aktører, sier Pettersen.
 

Tar vare på Tromsø gjennom «Tromsø Cares».

Det er blitt arrangert flere folkemøter rundt om i kommunen for å involvere innbyggerne.

– Det er et selvsagt mål for Tromsø at innbyggerne skal være fornøyd med reiselivsutviklingen, i tillegg til at gjestene skal være fornøyd med besøket. Men for å være en god gjest, må du vite hva som forventes av deg når du kommer på besøk, sier Inger-Lise Brones, som har ledet bærekraftprosjektet i Tromsø.
 
– Vi har derfor utviklet regler og retningslinjer for dette som vi har kalt for «Tromsø Cares». Disse reglene kommuniserer vi bredt ut, både i brosjyrer, på visittromso.no og i sosiale media.  Her oppfordrer vi våre gjester til å ta mange hensyn under deres opphold i Tromsø. Da bidrar de til å bevare naturen i nord, samtidig som de opptrer på en slik måte at lokalbefolkningen vil ta godt imot dem, sier Brones.
 

Vedtok sin aller første reiselivstrategi

Visit Tromsø-Region er veldig fornøyd med utmerkelsen og et stadig tettere samarbeid med kommunen, som i juni vedtok sin første reiselivsstrategi noensinne. Den har et sterkt fokus på bærekraft.
 
– Vi ser allerede nå en stor forandring i samarbeidet med Tromsø kommune. Kommunen har tatt en mye mer aktiv og ansvarlig rolle i reiselivsutviklingen, og det er utrolig viktig, sier Chris Hudson, reiselivssjef I Visit Tromsø-Region.
 

Egne kriterier for cruise

Cruise er en viktig del av turiststrømmen til Tromsø, og reiselivet har bidratt i utviklingen av et nasjonalt sett med cruise-kriterier, som skal besvares av de største cruisereisemålene i landet. Tromsø er også i gang med å utvikle en cruisestrategi. Også den vil ha klare mål for en bærekraftig utvikling.


Fakta om Merket for bærekraftig reisemål:
  • Merkeordningen er et verktøy for systematisk arbeid med bærekraft på reisemål der reiselivsnæringen er pådriver. Bærekraftmerket innebærer ikke at et reisemål allerede er 100 prosent bærekraftig på alle måter, men at stedet jobber systematisk og målrettet med forbedringer, som måles hvert tredje år.
  • Ved å kartlegge ulike kriterier fordelt på de tre dimensjoner av bærekraft (miljømessig, sosial og økonomisk) måler reisemålene sin egen utvikling i det langsiktige arbeidet for økt bærekraft.
  • Som en del av arbeidet har reisemålene planlagt tiltak, analysert status – og må hvert tredje år dokumentere forbedring på i alt 104 indikatorer innenfor områdene miljø, samfunn og økonomi.
  • Standarden baserer seg på de 10 prinsippene for et bærekraftig reiseliv og dekker fem områder: Forankring i kommune, forankring i reiselivet, bevaring av natur, kultur og miljø, styrking av sosiale verdier og økonomisk levedyktighet. Arbeidsprosess er normert til to år.
  • Tromsø er den 16. destinasjonen som har mottatt Merket for bærekraftig reisemål siden lanseringen i mars 2013. Disse destinasjonene er: Trysil, Røros, Vega, Lærdal. Svalbard, Geilo, Setesdal, Inderøy, Femund Engerdal, Lyngenfjordregionen, Lindesnesregionen, Lysefjorden, Sälen, Idre, Visit Lillehammer og Tromsø.
 

Mer om Merket for bærekraftig reisemål:  

Reis grønt i Tromsø: