HjerterHjerterHjerter

Alfheim aktivitetshus tilrettelegger kultur- og fritidstilbud for funksjonshemmede i alle aldre i Tromsø kommune. Vi gir veiledning i forhold til støttekontakter, miljøarbeidertjenesten, lærere, foresatte, enkeltbrukere samt motivering og veiledning i forhold til lag/ foreninger og integreringstiltak.

Kontakt oss

Åpningstider
Mandag kl. 11:00-22:00
Tirsdag, torsdag og fredag kl. 09:00-15:00
Onsdag kl 12:00-21:00

Adresse: Alfheim aktivitetshus, Alfheimvegen 23, 9007 Tromsø

Fritidsleder: Lillian Sørem
Telefon: 77 60 51 92/ 90 95 86 76
E-post: lillian.sorem@tromso.kommune.no

Teater-/musikkonsulent: Sophie Coupe
Telefon: 77 60 51 94/ 47 15 00 63
E-post: sophie.louise.coupe@tromso.kommune.no 

Klubbleder: Espen Olsen
Telefon: 77 60 51 93
E-post: espen.oddvar.olsen@tromso.kommune.no

Telefaks: 77 60 51 91

Sommerkurs 2020

Sommerkursene i år vil foregå i uke 27-31 og blir noe annerledes på grunn av koronaregler for gruppeaktiviteter. Årets tilbud vil derfor bestå av flere små grupper med ulike verksteder, som skal jobbe med musikk, drama, eventyr og dikt, forming og friluftsaktiviteter sammen med en av våre aktivitetsledere.

Vi skal også ha en utegruppe som skal møtes og dra på turer og ha uteaktiviteter sammen i nærmiljøet. Vi fordeler gruppene på huset og må tilpasse oss dagens regler om avstand. Vi kan derfor ikke garantere plass på ønsket uke, men skal gjøre så godt vi kan ut fra gjeldende retningslinjer.

I steden for den årlige turen til Sverige, ser vi på muligheten for en innenlandstur eller en dagstur i uke 31. Vi håper på masse latter og moro til tross for en annerledes gjennomføring i år.

Husk at alle må være frisk som en fisk for å komme til oss:-)

Meld din interesse for deltakelse på verksted eller utegruppa på telefon til oss innen 20. juni. Du finner kontaktinfo i avsnittet over.

 

Våre aktiviteter

Aktiviteter Sted Tid
Åpen kveld, fritidsklubb
Alfheim aktivitetshus
Mandag 18:00-22:00
Friidrett, i regi av BUL
Tromsøhallen
Mandag 18:00-19:30
Alfheim Rockers musikkband (rock), tar gjerne i mot enkle spilleoppdrag
Alfheim aktivitetshus
Tirsdag 15:30-18:30
Dr. Jep musikkband
Alfheim aktivitetshus
Tirsdag 17:45-19:45
Alfheimteateret, integrert ungdoms- og voksenteater
Rådstua teaterhus
Tirsdag 18:00-20:00
Zana Zol, ungt musikkband (pop), tar gjerne i mot enkle spilleoppdrag
Alfheim aktivitetshus
Onsdag 18:45-21:00
Blinklys, danseband, tar spilleoppdrag på festivaler, konserter og ulike arrangement
Alfheim aktivitetshus
Onsdag 17:00-19:15
Vind og vatn, musikkgruppe (psykiatrien)
Alfheim aktivitetshus
Torsdag 12:00-14:30
Idrett for alle (barn 4-16 år med nedsatt funksjonsevne)
Stakkevollan idrettshall
Onsdag 18:00-20:00
Skoleklubben/ vennegruppe (1. - 5. trinnet) - skjer hver 2. torsdag
Alfheim aktivitetshus
Torsdag 09:00-12:00 
Skoleklubben/ vennegruppe (ungdomstrinnet) -  skjer hver 2. torsdag
Alfheim aktivitetshus
Torsdag 08:30-14:00
Fotball, Full fart fremover (FFF), i regi av TIL 
Stakkevollan idrettshall
Torsdag 19:00-20:00
 
Twist teateret
Vi tilbyr undervisning i teater for barn og unge med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser i alderen 7-14 år. Undervisningen inneholder grunnleggende teaterfaglige aktiviteter og teaterlek med fokus på kropp, stemme, bevegelse og samarbeid som er viktige verktøy for utvikling og deltakelse. Vi ønsker å nå ut til barn som kan delta aktivt selv, har interesse for teater og ikke minst ønsker å stå på scenen.

Øving hver tirsdag fra 16:00-17:00 i speilsalen på Rådstua teaterhus, Vestregata 48.


Alfheim aktivitetshus driver også med
 • Mandagsklubben: Fritidsklubb med gruppeaktiviteter og sosialt samvær
 • Barneteater (7-14 år) med funksjonsvansker/ psykisk utviklingshemmede
 • Kurs i matlaging, «lær å kysse-kurs», kjæreste kurs, engelsk, delta på musikkgruppe kurs, pengeforståelse
 • Dansegalla for utviklingshemmede i Scandic Hall for kommunene i Troms, samt noen fra Finnmark og Nordland (ca. 350 personer) 
 • Førjulstoner/ konsert med brukerstyrt julegudstjeneste i Grønnåsen kirke, alle fem bandene deltar
 • Forestilling Alfheimteateret, skjer årlig med fire forestillinger på Kulturhuset eller Rådstua
 • Musikal: Normalskolen
 • Sommerkurs. 6-7 uker på dagtid, to ukesturer til Sverige og Harstad, festival i samarbeid med Folkeuniversitetet
 • Godkjenning og utstedelse av ledsagerbevis (ledsager gratis på kulturtilbud, buss, båt, festivaler, konserter osv.)
 • Foredrag for lærlinger, grenser, bruker og personal
 • Veiledning arbeid, skole, bolig, foresatte
 • Juleverksted og julebakstkurs 
 • Utleie av band til konferanser og arrangementer
 • Utleie til enkelte arrangement
 • Utstyrssentral med utleie av turutstyr

Idrett for alle - tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne 4-16 år

”Idrett for alle” er et samarbeidsprosjekt mellom Alfheim aktivitetshus og Tromsø idrettsråd og er et tilbud til barn og unge med funksjonshemming som ønsker å drive med fysisk aktivitet. Målet er å tilby idrettslig aktivitet en gang i uken og å skape idrettsglede for alle. Aktivitetene foregår i Stakkevollan idrettshall på onsdager fra kl. 18:00-20:00.

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss på telefon 77 60 51 92/ 90 95 86 76 eller Tromsø idrettsråd på telefon 93 24 19 31. 

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Ledsagerbevis skal gi funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige og andre kultur- og fritidsarrangementer, samt offentlige og private transportmidler som den funksjonshemmede ikke vil kunne nyttiggjøre seg av/ delta på uten bistand. Ordningen administrereres av Alfheim Aktivitetshus ved fritidsleder.

Personer med ledsagerbevis kan benytte beviset i alle kommuner hvor ordningen er innført. Dette kan være kino, teater, arrangement av lag og foreninger, museum, bassenger, Riksteateret, festivaler og busselskaper.

Hvem kan få ledsagerbevis 
Ledsagerbevis skal gi funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige og andre kultur- og fritidsarrangementer, samt offentlige og private transportmidler som den funksjonshemmede ikke vil kunne nyttiggjøre seg av/ delta på uten bistand. Ordningen administrereres av Alfheim aktivitetshus ved fritidsleder.

Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med:

 • Bevegelseshemning
 • Hørselshemming
 • Synshemming
 • Utviklingshemming
 • Allergier
 • Andre typer funksjonshemminger, som psykiske lidelser og hjerte-lunge-sykdommer og annet
Retningslinjene for bruk av ledsagerbevis er felles over hele landet og gjør ordningen mer brukervennlig både for den funksjonshemmede og for de stedene som godtar ordningen.

Søknadsskjema Søknad om fornyelse av ledsagerbevis

I Tromsø kommune gjelder ordningen blant annet på følgende steder
 • Fokus kino og Verdensteateret
 • Kulturhusets egne oppsetninger
 • Alle kommunale svømmehaller og treningssenter
 • Tromsøbadet
 • Polaria, Kunstmuseet, museer og utstillinger
 • Perspektivet, Tromsø bymuseum, Tromsø kunstforening
 • Kommunale arrangement og andre arr. som mottar støtte fra Tø kommune
 • Kroken Alpinsenter og TIL`s fotballkamper
 • Nordnorsk opera og symfoniorkester oppsetninger
 • HT
 • Alle festivaler
 • Hurtigbåter
 • Bussene i Tromsø
Alle som mottar offentlige tilskudd er pliktig til å godta ledsagerbevisordninga.