Seminaret omsorgs- og rehabiliteringssenter tilbyr fysio- og ergoterapi til voksne over 18 år.

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge tilbyr fysio-og ergoterapi til barn og unge under 18 år.  

I tillegg tilbyr Frisklivssentralen individuelle samtaler, trening og undervisning i grupper. 

Vi samarbeider med ulike avdelinger på Helsehuset, UNN, NAV samt ulike private aktører.

Kontakt oss

Postadresse: Seminaret omsorgs- og rehabiliteringssenter, Seminarbakken 1, 9008 Tromsø

Sentralbord: 77 75 79 00
E-post 

De fleste ansatte har base på Seminaret omsorgs- og rehabiliteringssenter. Ergo- og fysioterapeutene som gir tjenester til brukere på Kvaløya, har sin base på Kvaløya.

Ansatte

Dagrehabilitering

Telefon: 77 75 79 00 

Avdelingsleder Kari Wergeland Teigmo
Telefon: 906 47 843

Personell: Fysioterapeuter og ergoterapeuter

Avdelingen yter tjenester til hjemmeboende voksne over 18 år etter søknad i form av fysio- og ergoterapi. Tilbudet om Aktiv Dag og Styrkebølgen på Seminaret gis to ganger ukentlig og innebærer gruppetrening, funksjonstrening og sosial trening. Tilbudet tilpasses individuelt etter behov. 

Søknadsskjema - Tildeling av helse- og omsorgsjenester er utarbeidet for hele tjenesten. 

Prioriteringer for tilbud fra fysio- og ergoterapeuter

 • Brukere med akutt problemstilling
 • Brukere med brått funksjonstap der det er stor mulighet for å gjenvinne aktivitetsfunksjon
 • Brukere som har vært innlagt på døgnrehabiliteringsavdelingen og som trenger videre oppfølging
 • Brukere i terminal fase der tiltak vil virke smertedempende
 • Brukere med begynnende funksjonsfall der det er store muligheter til å gjenvinne aktivitetsfunksjon eller forebygge ytterligere funksjonsfall
 • Brukere med funksjonsproblemer og/ eller kronisk sykdom med fare for reduserte muligheter til gjennomføring av daglige aktiviteter som lek, skole/ utdanning, arbeid, personlig stell
 • Kroniske lidelser med akutt forverring
 • Barn 0-18 år på spesialavdelinger i kommunen
 • Brukere med funksjonsproblemer og/ eller kronisk sykdom uten akutt problemstilling

Behov for hjelpemidler

Hjelpemiddelservice jobber for best mulig service og hjelp til brukere av hjelpemidler.

Styrkebølgen: Fallforebyggende gruppetilbud for eldre

Styrkebølgen er et fallforebyggende gruppetilbud for hjemmeboende eldre i regi av avdeling Dagrehabilitering i Tromsø kommune.

Styrkebølgen passer for deg som oppfyller noen av kriteriene under
 • Ønsker å lære mer om hvordan man kan trene for å forebygge fall og fungere bedre i hverdagen.
 • Føler deg litt ustø og ønsker å få bedre balanse.
 • Har falt eller er i fare for fall.
 • Har merket en endring i funksjon etter sykdom, skade eller inaktivitet.
 • Endret hjelpebehov (eks. hjemmetjeneste, hjelpemidler, trygghetsalarm).
 • Ønsker å trene sammen med andre.
 • Ikke klarer å benytte andre treningstilbud.
Innhold
 • Kartlegging i hjemmet av fysioterapeut og ergoterapeut med fokus på helse, funksjon, hjemmemiljø og fallforebyggende tiltak
 • Gruppetrening ledet av fysioterapeut med fokus på styrke og balanse
 • To ulike grupper:
  • Nivå 1: Uten ganghjelpemidler
  • Nivå 2: Med ganghjelpemidler
 • Varighet 12 uker, to ganger i uka, 1,5 timer per gang (inkl.pauser)
 • Sosial avslutning med kaffe/kjeks, samt diskusjonstemaer som omhandler fallforebygging
Søknadsprosedyre

Kontaktinformasjon
Sentralbord: 77 75 79 00

Marie Brønlund, spesialfysioterapeut
Telefon: 404 29 229

Ellen Thomassen, spesialfysioterapeut
Telefon: 400 37 851

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen skal hjelpe og støtte personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk. Frisklivssentralen i Tromsø er et kommunalt kompetansesenter for endring av levevaner innen fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.