Seminaret omsorgs- og rehabiliteringssenter tilbyr fysio- og ergoterapi til voksne over 18 år.

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge tilbyr fysio-og ergoterapi til barn og unge under 18 år.  

I tillegg tilbyr Frisklivssentralen individuelle samtaler, trening og undervisning i grupper. 

Vi samarbeider med ulike avdelinger på Helsehuset, UNN, NAV samt ulike private aktører.

Kontakt oss

Postadresse: Seminaret omsorgs- og rehabiliteringssenter, Seminarbakken 1, 9008 Tromsø

Sentralbord: 77 75 79 00
E-post 

De fleste ansatte har base på Seminaret omsorgs- og rehabiliteringssenter. Ergo- og fysioterapeutene som gir tjenester til brukere på Kvaløya, har sin base på Kvaløya.

Ansatte

Slik søker du

Dagrehabilitering

Telefon: 77 75 79 00 

Avdelingsleder Kari Wergeland Teigmo
Telefon: 906 47 843

Personell: Fysioterapeuter og ergoterapeuter

Avdelingen yter tjenester til hjemmeboende voksne over 18 år etter søknad i form av fysio- og ergoterapi. Tilbudet om Aktiv Dag og Styrkebølgen på Seminaret gis to ganger ukentlig og innebærer gruppetrening, funksjonstrening og sosial trening. Tilbudet tilpasses individuelt etter behov. 

Søknadsskjema - Tildeling av helse- og omsorgsjenester er utarbeidet for hele tjenesten. 

Prioriteringer for tilbud fra fysio- og ergoterapeuter

 • Brukere med akutt problemstilling
 • Brukere med brått funksjonstap der det er stor mulighet for å gjenvinne aktivitetsfunksjon
 • Brukere som har vært innlagt på døgnrehabiliteringsavdelingen og som trenger videre oppfølging
 • Brukere i terminal fase der tiltak vil virke smertedempende
 • Brukere med begynnende funksjonsfall der det er store muligheter til å gjenvinne aktivitetsfunksjon eller forebygge ytterligere funksjonsfall
 • Brukere med funksjonsproblemer og/ eller kronisk sykdom med fare for reduserte muligheter til gjennomføring av daglige aktiviteter som lek, skole/ utdanning, arbeid, personlig stell
 • Kroniske lidelser med akutt forverring
 • Barn 0-18 år på spesialavdelinger i kommunen
 • Brukere med funksjonsproblemer og/ eller kronisk sykdom uten akutt problemstilling

Behov for hjelpemidler

Hjelpemiddelservice jobber for best mulig service og hjelp til brukere av hjelpemidler.

Bli med på Styrkebølgen i Tromsø

Rehabiliteringstjenesten har et gruppetilbud for eldre som heter Styrkebølgen i Tromsø. Hovedfokuset er å ha det artig i lag gjennom fysisk aktivitet.

Målsetning for Styrkebølgen er
 • Øke generell styrke og få bedre balanse
 • Få økt trygghetsfølelse i hverdagen
 • Redusere sjansen for fall
 • Samlet sett økt livskvalitet
Hvordan søke seg til Styrkebølgen
Alle som ønsker å delta på Styrkebølgen, må sende søknad til:

Rehabiliteringstjenesten i Tromsø kommune, Inntaksteamet Dagrehabilitering, Seminarbakken 1, 9008 Tromsø

Det kan brukes egensøknad eller henvisning fra lege. 

Ta gjerne kontakt med en av våre fysioterapeuter hvis du lurer på noe:  
Marie T. Brønlund, telefon 404 29 229
Ellen Thomassen, telefon 400 37 851

Gjennomføring
Alle kandidater til Styrkebølgen vil i forkant av gruppetilbudet bli kartlagt i hjemmet av fysio- og ergoterapeut. Gjennom en tverrfaglig kartlegging ønsker vi å se hvordan brukeren fungerer i hverdagen. Vi vil ut fra dette gi råd i forhold til fallforbyggende tiltak i hjemmet. Ved behov vil ergoterapeut bistå i forhold til tilrettelegging med tekniske hjelpemidler.Selve gruppetilbudet varer i 12 uker, à to treninger i uka. I treningen er det fokus på styrke, balanse og utholdenhet. Opplegget varer i 1,5 time inklusiv en kaffepause. Treningen vil foregå primært i gymsal og ute når været tillater det. Vi vil gjøre enkle tester/undersøkelser ved oppstart og ved avslutning, for å se om treningen har hatt effekt.
Alle vil få tilbud om et egentreningsprogram, som vi anbefaler å ta i bruk underveis og etter at tilbudet er ferdig. 

Gruppetrening på to nivåer
Nivå 1 (uten ganghjelpemidler)
 • Sted: Gymsal Kvaløysletta fysio- og ergoterapi, Blåmannsvegen 10, 9100 Kvaløysletta
 • Tidspunkt: Tirsdag og fredag klokken 12-1330. 
Nivå 2 (med ganghjelpemidler)
 • Sted: Seminaret Rehabiliterings- og omsorgssenter, Seminarbakken 1, 9008 Tromsø
 • Tidspunkt: Mandag og onsdag klokken 1000-1130
Taxi
Fysioterapeutene kan rekvirere taxi til de som trenger det. Ved bruk av taxi er det en egenandel (kr 130,- en vei), inntil deltakerne evt. har oppnådd frikort(kr 1880,-). Det er brukerens ansvar å ringe Kjørekontoret for å avbestille tur og retur dersom han/hun ikke kan møte. Telefonnummeret til Kjørekontoret er 05515. De som tar taxi, må være klar hjemme en halv time før treningen starter.

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen skal hjelpe og støtte personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk. Frisklivssentralen i Tromsø er et kommunalt kompetansesenter for endring av levevaner innen fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.